Tưởng rằng vẫn quên. Cuộc tình vẫn yên Tưởng rằng đã quên. Tuy thế tim yếu mượt Một ngày thấy em. Là đời bất chợt đêm vây khốn. Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình đã yên Tưởng rằng đã quện Thân đau mong muốn nằm Vì mỗi bước em. Là từng mũi đinh cuồng điên. Còn điều gì khác đâu những đóa hoa hồng vì chưng trái tim tội lỗi lưu vong còn điều gì đâu hầu như má xưa nồng mặc dù xác thân còn phút nạp năng lượng năn.Tưởng rằng vẫn quên. Cuộc tình đang yên Tưởng rằng vẫn quên. Em qua phố rộng Một lời trối trăn. Còn tra cứu thấy trong đôi mắt. Tưởng rằng đang quên. Cuộc tình sẽ yên Tưởng rằng đang quên. Tay em vẫn còn đó Dựng đời bão lên. Làm cho từng dấu thương hồn nhiên... Còn lại đây đông đảo sớm mai bi tráng Vì phố xưa cỏ lá ao ước manh sót lại đây đa số bến hoang tàn bởi xác thân đang quá lênh đênh.

Bạn đang xem: Tưởng rằng đã quên


Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Bộ Tứ Siêu Đẳng 1 - Bộ Tứ Siêu Đẳng Hd Vietsub + Thuyết Minh

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.