Bài tập Cộng, trừ nhiều thức có lời giải

Với bộ bài xích tập Cộng, trừ đa thức Toán lớp 7 chọn lọc, có đáp án sẽ giúp đỡ học sinh khối hệ thống lại kỹ năng và kiến thức bài học cùng ôn luyện để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Toán lớp 7.

*

Bài 1: Thu gọn nhiều thức 3y(x2 - xy) - 7x2(y + xy) ta được

A. -4x2y - 3xy2 + 7x3y

B. -4x2y - 3xy2 - 7x3y

C. 4x2y + 3xy2 - 7x3y

D. 4x2y + 3xy2 + 7x3y

Hiển thị lời giải

Bạn đang xem: Bài tập cộng trừ đa thức

Ta có 3y(x2 - xy) - 7x2(y + xy) = 3x2y - 3xy2 - 7x2y - 7x3y

= (3x2y - 7x2y) - 3xy2 - 7x3y = -4x2y - 3xy2 - 7x3y

Chọn đáp án B


Bài 2: Thu gọn đa thức

*
ta được

*
Hiển thị lời giải

Ta có:

*
Chọn câu trả lời D


Bài 3: Đa thức nào sau đây là công dụng của phép tính 4x3yz - 4xy2z2 - yz(xyz + x3) ?

A. 3x3yz - 5xy2z2

B. 3x3yz + 5xy2z2

C. -3x3yz - 5xy2z2

D. 5x3yz - 5xy2z2

Hiển thị lời giải
*

Chọn lời giải A


Xem thêm: Hướng Dẫn Lắp Đặt Và Cách Lắp Máy Sấy Quần Áo Cd, Hướng Dẫn Lắp Đặt Máy Sấy Quần Áo Cd

Bài 4: cho các đa thức A = 4x2 - 5xy + 3y2; B = 3x2 + 2xy + y2; C = -x2 + 3xy + 2y2. Tính A + B + C

A. 7x2 + 6y2

B. 5x2 + 5y2

C. 6x2 + 6y2

D. 6x2 - 6y2

Hiển thị lời giải

Ta có

*
Chọn lời giải C


Bài 5: cho những đa thức A = 4x2 - 5xy + 3y2; B = 3x2 + 2xy + y2; C = -x2 + 3xy + 2y2. Tính A - B - C

A. -10x2 + 2xy

B. -2x2 - 10xy

C. 2x2 + 10xy

D. 2x2 - 10xy

Hiển thị lời giải

Ta có

*
Chọn giải đáp D


Bài 6: cho các đa thức A = 4x2 - 5xy + 3y2; B = 3x2 + 2xy + y2; C = -x2 + 3xy + 2y2. Tính C - A - B

A. 8x2 + 6xy + 2y2

B. -8x2 + 6xy - 2y2

C. 8x2 - 6xy - 2y2

D. 8x2 - 6xy + 2y2

Hiển thị lời giải

Bài 9: mang lại hai nhiều thức A = x2 + 5xy + 10 cùng B = 7x2 - 5xy + 10. Tính C = 9A – 2B