Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Yết đế yết đế, tía la yết đế, tía la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Cũng tức là: cố gắng cố gắng, nỗ lực hơn nữa, cố gắng thêm rộng nữa, bờ giải thoát đây rồi...

Bạn đang xem: Bát nhã ba la mật đa tâm kinh


Bát Nhã tía La Mật Đa tâm Kinh (Prajnaparamitahridaya Sutra) là một trong những trong những kinh căn bản và thêm của Phật Giáo Đại Thừa. Bài kinh này là một trong những trong những bài kinh của bộ Bát Nhã kết tập trên Ấn Độ qua bảy nắm kỷ, từ năm 100 T.C.N. Cho 600 C.N. Lúc được truyền thanh lịch Trung Hoa.Tâm ghê đã được rất nhiều vị cao tăng chuyển dịch từ tiếng Phạn sang trọng tiếng Hán: ngài Cưu Ma La Thập dịch vào lúc năm 402-412 C.N., ngài Huyền Trang dịch năm 649 C.N., ngài Nghĩa Huyền (700 C.N.), ngài Pháp Nguyệt (732 C.N.), ngài chén bát Nhã và Lợi Ngôn (790 C.N.), ngài trí óc Luận (850 C.N.), ngài Pháp Thành (856 C.N.) với ngài Thi Hộ (980 C.N.). Vào các bạn dạng dịch nầy, phiên bản dịch của ngài Huyền Trang là phổ biến nhất.
Riêng trên Việt Nam, bạn dạng dịch của ngài Huyền Trang được chuyển sang chữ quốc ngữ Hán Việt cùng thường dùng để làm trì tụng hằng ngày. Quý khách cao tăng cũng có phát hành nhiều sách để phân tích và lý giải nghĩa kinh, trong những số đó các sách của quý Hòa thượng yêu thích Thiện Hoa, ham mê Thanh Từ, và Thích độc nhất Hạnh là rộng rãi nhất.

Xem thêm: Kích Thước Ghế Tập Tạ Nằm - Hướng Dẫn Làm Ghế Tập Tạ Tại Nhà Chuẩn Nhất


*

Quán từ bỏ Tại nhân tình Tát hành thâm chén nhã tía la mật nhiều thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử, nhan sắc bất dị không, không bất dị sắc, nhan sắc tức thị không, ko tức thị sắc, lâu tưởng hành thức diệc phục như thị.
Bồ đề tát đõa y chén bát nhã tía la mật nhiều cố, trọng điểm vô quái ác ngại, vô quái ngại cố, vô hữu lớn bố, viễn ly điên hòn đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn.
Cố tri bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ tuyệt nhất thiết khổ, chân thật bất hư.
*

*
*
*
*
*
*
*