Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài bác tổng hợp định hướng Toán lớp 6 đưa ra tiết, dễ dàng nắm bắt và các dạng bài xích tập Toán 6 sách mới với hơn 3000 thắc mắc trắc nghiệm và bài tập từ bỏ luận có lời giải chi tiết được soạn theo từng bài học giúp đỡ bạn học xuất sắc môn Toán lớp 6 hơn.

Mục lục các dạng bài tập Toán lớp 6

A/ Trắc nghiệm Toán lớp 6 có đáp án

- Toán lớp 6 liên kết tri thức:

- Toán lớp 6 Cánh diều:

- Toán lớp 6 Chân trời sáng sủa tạo:

B/ các dạng bài xích tập Toán lớp 6

Tập hợp

Chủ đề: Số tự nhiên và thoải mái – các phép toán trên tập thích hợp số tự nhiên

Chủ đề: Lũy thừa với số mũ tự nhiên, nhân phân tách hai lũy thừa cùng cơ số

Chủ đề: phân tách hết vào tập số từ nhiên, các dấu hiệu chia hết

Chủ đề: Ước - bội, số nguyên tố, hòa hợp số

Chủ đề: Số nguyên

Lưu trữ: Lý thuyết, trắc nghiệm Toán lớp 6 - sách cũ

Hiển thị nội dung

Lý thuyết & Bài tập Toán 6 học tập kì 1

Phần Số học - Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số trường đoản cú nhiên

I.

Bạn đang xem: Các dạng toán hình học lớp 6

Các dạng bài tập

II. Lý thuyết - bài tập theo bài xích học

Bài 1: Tập hợp. Thành phần của tập hợp

Bài 2: Tập hợp những số từ nhiên

Bài 3: Ghi số tự nhiên

Bài 4: Số thành phần của một tập hợp. Tập hợp con

Bài 5: Phép cộng và phép nhân

Bài 6: Phép trừ và phép chia

Bài 7: Lũy thừa với số nón tự nhiên.

Xem thêm: " Thuốc Nhuộm Tóc Đen Hàn Quốc (Hộp 10 Gói X 30Ml ), Dầu Gội Nhuộm Đen Tóc Beauty Star

Nhân nhị lũy thừa cùng cơ số

Bài 8: phân tách hai lũy thừa thuộc cơ số

Bài 9: thứ tự triển khai các phép tính

Bài 10: đặc thù chia hết của một tổng

Bài 11: tín hiệu chia hết mang lại 2, mang lại 5

Bài 12: tín hiệu chia hết đến 3, đến 9

Bài 13: Ước với bội

Bài 14: Số nguyên tố. đúng theo số. Bảng số nguyên tố

Bài 15: Phân tích một số ra vượt số nguyên tố

Bài 16: Ước chung và bội chung

Bài 17: Ước chung béo nhất

Bài 18: Bội chung nhỏ tuổi nhất

Tổng hợp định hướng Chương 1 (phần Số học tập Toán 6)

Tổng hợp bài bác tập Chương 1 (phần Số học tập Toán 6)

Phần Số học - Chương 2: Số nguyên

II. Kim chỉ nan - bài tập theo bài xích học

Bài 1: có tác dụng quen cùng với số âm

Bài 2: Tập hợp những số nguyên

Bài 3: thiết bị tự vào tập hợp các số nguyên

Bài 4: cộng hai số nguyên thuộc dấu

Bài 5: cùng hai số nguyên không giống dấu

Bài 6: đặc thù của phép cộng các số nguyên

Bài 7: Phép trừ hai số nguyên

Bài 8: Quy tắc vệt ngoặc

Bài 9: Quy tắc đưa vế

Bài 10: Nhân nhị số nguyên không giống dấu

Bài 11: Nhân nhị số nguyên cùng dấu

Bài 12: đặc thù của phép nhân

Bài 13: Bội và mong của một trong những nguyên

Tổng hợp lý thuyết Chương 2 (phần Số học tập Toán 6)

Tổng hợp bài bác tập Chương 2 (phần Số học Toán 6)

Phần Hình học tập - Chương 1: Đoạn thẳng

Bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 2: bố điểm trực tiếp hàng

Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

Bài 4: Tia

Bài 5: Đoạn thẳng

Bài 6: Độ lâu năm đoạn thẳng

Bài 7: khi nào thì AM + MB = AB?

Bài 8: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

Bài 9: Trung điểm của đoạn thẳng

Tổng hợp lý thuyết Chương 1 (phần Hình học tập Toán 6)

Tổng hợp bài xích tập Chương 1 (phần Hình học tập Toán 6)

Lý thuyết & Bài tập Toán 6 học kì 2

Phần Số học - Chương 3: Phân số

Bài 1: không ngừng mở rộng khái niệm phân số