Danh ngôn mới

Tin tưởng vào bản thân là trong số những viên gạch đặc biệt quan trọng nhất trong bài toán xây dựng bất cứ dự án kinh doanh thành công nào.

Bạn đang xem: Câu nói hay về sự tự tin

Lydia M. Child


Hãy tin yêu vào bạn dạng thân và tất cả con fan mình. Hãy biết rằng bên trong bạn có điều gì đó mập mạp hơn bất kể trở ngại nào.

Christian D. Larson


Nếu bạn tin các bạn có thể, tất cả lẽ bạn sẽ làm được. Nếu như bạn biết mình có thể, các bạn sẽ làm được.

Steve Maraboli


*

Lạc quan lại là ý thức dẫn cho tới thành tựu. Các bạn chẳng thể làm cho được điều gì cơ mà thiếu đi hi vọng và sự từ bỏ tin.

Optimism is the faith that leads khổng lồ achievement. Nothing can be done without hope và confidence.

Helen Keller1277 fan thích Thích


*

Để thành công trong cuộc sống, bạn phải hai thứ: sự gàn dốt cùng lòng trường đoản cú tin.

To succeed in life, you need two things: ignorance và confidence.

Mark Twain1226 fan thích Thích


Không một ai có thể làm cho chính mình cảm thấy mình thấp hèn nếu không tồn tại sự gật đầu của bạn.

No one can make you feel inferior without your consent.

Eleanor Roosevelt846 bạn thích Thích

Không gì xây dựng lòng từ bỏ trọng và sự tự tin tốt hơn thành tựu.

Nothing builds self-esteem and self-confidence like accomplishment.

Thomas Carlyle720 tín đồ thích Thích

Nấc thang thành công xuất sắc không quan tâm ai đang trèo nó.

The ladder of success doesn"t care who climbs it.

Frank Tyger457 bạn thích Thích

Vượt lên vùng trước là một các bước đòi hỏi lòng tin tưởng mơ ước vào phiên bản thân. Đó là do sao vài tín đồ với khả năng tầm thường nhưng có chí tiến thủ to đùng lại đi xa hơn nhiều những người dân với kĩ năng vượt trội rộng hẳn.

Getting ahead in a difficult profession requires avid faith in yourself. That is why some people with mediocre talent, but with great inner drive, go so much further than people with vastly superior talent.

Sophia Loren433 bạn thích Thích

Ai cũng đều có lòng tự trọng, tự tin. Không có lòng tự trọng, lạc quan là tín đồ vô dụng.

Hồ Chí Minh431 người thích Thích

Ngay bây giờ bạn đã sở hữu trong mình phần đông thứ bạn cần để đối phó với ngẫu nhiên điều gì mà thế giới ném vào bạn.

You have within you right now, everything you need to khuyến mãi with whatever the world can throw at you.

Brian Tracy408 fan thích Thích

Tin tưởng vào bản thân sẽ khiến cho sự vô vọng biến mất.

Faith in yourself will make despair disappear.

Frank Tyger327 bạn thích Thích

Sớm giỏi muộn, người thắng là người nghĩ mình tất cả thể.

Sooner or later, those who win are those who think they can.

Paul Tournier282 bạn thích Thích

Người ghìm chân bạn chưa hẳn con bạn của bạn, nhưng mà là bé người bạn nghĩ không phải là mình.

It"s not who you are that holds you back, it"s who you think you"re not.

Khuyết danh273 bạn thích Thích

Khi tôi mười nhị tuổi, tôi từng nghĩ bản thân hẳn cần là thiên tài, nhưng không một ai để ý. Nếu bao gồm thứ nào đấy gọi là thiên tài, tôi chính là nó, và nếu như không có, tôi ko quan tâm.

When I was about twelve I used lớn think I must be a genius, but nobody"s noticed. If there is such a thing as a genius, I am one, and if there isn"t I don"t care.

John Lennon254 bạn thích Thích

Hãy hành động như thể bạn tạo nên sự không giống biệt. Đúng đấy.

Act as if what you vì makes a difference. It does.

William James252 fan thích Thích

Tự tin là vấn đề kiện trước tiên để làm được những việc lớn lao.

Self-confidence is the first requisite khổng lồ great undertakings.

Samuel Johnson226 người thích Thích

Phải, vớ cả chúng ta đều tỏa sáng, như khía cạnh trăng, giống như những vì sao, với như mặt trời.

Yeah we all shine on, like the moon, và the stars, & the sun.

John Lennon195 người thích Thích

Lòng lạc quan vào bạn dạng thân chắc chắn là sẽ biểu hiện trong bất cứ những gì bạn làm.

Your màn chơi of belief in yourself will inevitably manifest itself in whatever you do.

Les Brown152 người thích Thích

Tôi được ban cho sự nhận thức về định mệnh của thiết yếu mình. Tôi chưa lúc nào tự hạ thấp bản thân. Tôi chưa khi nào đánh giá bán mình theo tiêu chuẩn của bạn khác. Tôi luôn trông đợi nhiều ở chính mình, cùng nếu tôi thất bại, tôi thất bại chính mình.

I was blessed with a sense of my own destiny. I have never sold myself short. I have never judged myself by other people"s standards. I have always expected a great giảm giá khuyến mãi of myself, and if I fail, I fail myself.

Sophia Loren136 người thích Thích

Hãy đứng vững trước lớn hoảng. Đừng để chúng quật các bạn ngã! Hãy chiến tranh để duy trì bình tĩnh... Thậm chí hoàn toàn vượt lên rủi ro và trở thành nó thành cơ hội. Quyết ko từ quăng quật hình hình ảnh cái tôi. Mặc dù chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng đề nghị giữ được cái nhìn tích cực về phiên bản thân. Mặc dầu chuyện gì xảy ra, các bạn cũng phải giữ những thành công xuất sắc quá khứ trong trí tưởng tượng, sẵn sàng chuẩn bị trình chiếu trên màn hình hiển thị của chổ chính giữa trí. Mặc dù chuyện gì xảy ra, mặc dầu bạn tiến công mất đầy đủ gì, mặc dù bạn bắt buộc chịu đựng gần như thất bại gì, các bạn cũng phải tin tưởng vào bạn dạng thân. Như vậy, các bạn sẽ có thể trụ vững trước to hoảng, với lòng gan góc và sự bình tĩnh, quyết ko oằn mình; như vậy các bạn sẽ không sụp ngã. Bạn sẽ có thể nâng đỡ thiết yếu mình.

Stand up to crises. Don"t let them throw you! Fight khổng lồ stay calm... Even surmount the crisis completely & turn it into an opportunity. Refuse to lớn renounce your self-image. No matter what happens, you must keep your good opinion of yourself. No matter what happens, you must hold your past successes in your imagination, ready for showing in the motion picture screen of your mind. No matter what happens, no matter what you lose, no matter what failures you must endure, you must keep faith in yourself. Then you can stand up to crises, with calm & courage, refusing to buckle; then you will not fall through the floor. You will be able to support yourself.

Maxwell Maltz123 tín đồ thích Thích

Đừng để người ta làm các bạn phát điên khi chúng ta biết vấn đề ở trong khoảng cách mà mình đi được.

Don"t let people drive you crazy when you know it"s in walking distance.

Khuyết danh118 tín đồ thích Thích

Cơ hội thành công của chúng ta trong phần đông chuyện luôn rất có thể được đo bởi niềm tin của doanh nghiệp vào chính bạn dạng thân mình.

Your chances of success in any undertaking can always be measured by your belief in yourself.

Robert Collier91 bạn thích Thích

Đừng bao giờ tin bạn bảo bạn rằng bạn không xứng danh có được điều mình muốn.

Never believe anyone who tells you that you don"t deserve what you want.

Taylor Swift85 người thích Thích

Những cảm xúc thất bại - hại hãi, lo lắng, thiếu lạc quan - không đến từ lời sấm hết sức trần nào đó. Bọn chúng không được viết một trong những vì sao. Chúng chưa hẳn lời hồi âm thiêng liêng. Bọn chúng cũng không báo trước một số trong những phận chắc chắn rằng rằng thảm bại được định sẵn với hiển nhiên. Chúng đến từ tâm trí của bao gồm bạn.

Xem thêm: Quan Hệ Xong Cã³ Kinh NguyệT Cã³ Thai Khã´Ng? Kinh Nguyệt Khi Mang Thai

Failure feelings - fear, anxiety, lack of self-confidence - do not spring from some heavenly oracle. They are not written in the stars. They are not holy gospel. Nor are they intimations of a set and decided fate which means that failure is decreed và decided. They originate from your own mind.

Maxwell Maltz83 người thích Thích

Khi bạn tin mình bao gồm thể... Các bạn có thể!

When you believe you can... You can!

Maxwell Maltz79 fan thích Thích

Giúp đỡ bạn khác vượt qua sự lúng túng, rụt rè đó là cách các bạn mang lòng sáng sủa đến cho mình nhanh nhất.

Khuyết danh66 bạn thích Thích

Phép thuật là tin vào bản thân mình, nếu khách hàng làm được điều đó, bạn cũng có thể khiến phần nhiều điều xảy ra.

Magic is believing in yourself, if you can bởi that, you can make anything happen.

Johann Wolfgang von Goethe62 người thích Thích

Ngay khi chúng ta tin tưởng bạn dạng thân, bạn sẽ biết buộc phải sống chũm nào.

As soon as you trust yourself, you will know how khổng lồ live.

Johann Wolfgang von Goethe57 người thích Thích

Hãy nhớ rằng, niềm hạnh phúc không nhờ vào vào bài toán bạn là ai hay chúng ta có gì; nó nhờ vào hoàn toàn vào vấn đề bạn nghĩ về gì. Vị vậy hãy bước đầu mỗi ngày nghĩ về tất cả những gì bạn phải thấy biết ơn. Tương lai của người sử dụng phụ thuộc rất to lớn vào để ý đến của các bạn ngày hôm nay. Bởi vậy hãy nghĩ về về hy vọng, lòng từ bỏ tin, tình yêu thương cùng thành công.

Remember, happiness doesn"t depend upon who you are or what you have; it depends solely upon what you think. So start each day by thinking of all the things you have to be thankful for. Your future will depend very largely on the thoughts you think today. So think thoughts of hope & confidence & love and success.

Dale Carnegie56 fan thích Thích

Còn có khá nhiều điều đặc trưng để băn khoăn lo lắng hơn là cách những người dân lạ chú ý bạn.

There are so many more important things lớn worry about than how you"re perceived by strangers.

Dennis Lehane44 fan thích Thích

Hãy sống thực sự của chủ yếu mình, cùng bao nhiêu lời nói dối bạn ta nói tới bạn chẳng quan liêu trọng. Sự thật sẽ tự chứng minh.

Live your own truth và it won"t matter how many lies they tell about you. The truth will prove itself.

Tony Gaskins40 bạn thích Thích

Bạn giành được sức mạnh, lòng kiêu dũng và sự sáng sủa từ ngẫu nhiên trải nghiệm nào khiến cho bạn cần đứng lại đối lập nỗi sợ hãi hãi. Bạn có thể tự nhủ: "Tôi sẽ vượt qua nỗi ghê hoàng này. Tôi có thể đương đầu đầy đủ điều kế tiếp." bạn phải có tác dụng điều các bạn nghĩ mình ko thể.

You gain strength, courage and confidence by every experience in which you really stop to lớn look fear in the face. You are able lớn say to lớn yourself, "I have lived through this horror. I can take the next thing that comes along." You must vị the thing you think you cannot do.

Eleanor Roosevel37 fan thích Thích

Tính kiêu ngạo là khoe mẽ về bạn dạng thân mình. Sự sáng sủa nghĩa là bạn tin rằng mình hoàn toàn có thể làm xong việc.

Conceit is bragging about yourself. Confidence means you believe you can get the job done.

Johnny Unitas36 người thích Thích

Hầu hết phần nhiều người băn khoăn mình quả cảm đến rứa nào. Thực ra, không hề ít người bao gồm tiềm năng trở thành anh hùng, cả phái nam và cô bé giới, lại sinh sống cả đời từ bỏ ngờ vực phiên bản thân. Giá bán họ biết mình gồm tiềm năng siêu lớn, điều đó sẽ mang đến họ khả năng tự tin tưởng phiên bản thân để đối mặt với phần lớn các rắc rối, thậm chí còn cả giữa những thời điểm béo hoảng.

Most people don"t know how brave they really are. In fact, many potential heroes, both men & women, live out their life in self-doubt. If they only knew they had these deep resources, it would help give them the self-reliance to lớn meet most problems, even a big crisis.

General R. E. Chambers36 người thích Thích

Hãy kiêng người xấu đi bằng phần đa cách. Bọn họ là số đông kẻ hủy diệt sự từ tin và lòng kiêu hãnh trẻ trung và tràn trề sức khỏe nhất.

Avoid negative people at all costs. They are the greatest destroyers of self confidence and self-esteem.

Brian Tracy31 người thích Thích

Hãy tin vào bản thân! Hãy tin vào năng lực của bạn! không có niềm tin khiêm tốn nhưng phải chăng vào sức khỏe của chủ yếu mình, các bạn sẽ không thể thành công hay hạnh phúc.

Believe in yourself! Have faith in your abilities! Without a humble but reasonable confidence in your own powers you cannot be successful or happy.

Norman Vincent Peale31 tín đồ thích Thích

Không gì là rất cao tới mức nằm ngoài tầm với của con người, nhưng mà anh ta yêu cầu leo lên một cách cảnh giác và trường đoản cú tin.

Nothing is too high for a man to reach, but he must climb with care and confidence.

Hans Christian Andersen29 bạn thích Thích

Hãy luôn luôn luôn hành xử như thể mình vẫn đội một vương vãi miện vô hình.

Always act like you"re wearing an invisible crown.

Khuyết danh29 bạn thích Thích

Sự lạc quan là thì bây giờ của hy vọng.

Confidence is the present tense of hope.

Soren Kierkegaard27 người thích Thích

Khi các bạn cho phép bản thân bắt đầu mơ các giấc mơ lớn, loại bỏ một cách sáng chế những hoạt động tiêu tốn vô số thời gian của bạn, và triệu tập năng lượng phía bên trong vào bài toán làm giảm bớt những điều chính hạn chế bạn, bạn ban đầu có cảm hứng tự tin và trẻ trung và tràn đầy năng lượng lạ thường.

When you allow yourself to lớn begin to dream big dreams, creatively abandon the activities that are taking up too much of your time, & focus your inward energies on alleviating your main constraints, you start to feel an incredible sense of power & confidence.

Brian Tracy25 bạn thích Thích

Tôi hết sức tự tin. Tôi trông từ bỏ tin. Tôi hành vi tự tin. Tôi nói theo một cách tự tin...

I am very confident. I look confident. I act confident. I speak in a confident way...

Milton H. Erickson25 bạn thích Thích

Những người thanh nữ thích mang màu trắng, họ tất cả lòng từ bỏ tin, kề bên như thể không người. Sự đầy niềm tin đó hoàn toàn có thể do đã sở hữu được những máy mà các người thông thường khác ko tài nào tiếp xúc với nổi. Cũng có thể đến từ chỗ chẳng tất cả gì nhưng cũng không tuân theo đuổi gì.

Đảo Tường Vy - An Ni Bảo Bối24 fan thích Thích

Nếu các bạn không lạc quan vào bạn dạng thân, chúng ta bị vượt qua hai lần trong cuộc đua có tên Đời. Có lòng trường đoản cú tin, các bạn thắng ngay lập tức từ khi chưa xuất phát.

If you have no confidence in self, you are twice defeated in the race of life. With confidence, you have won even before you have started.

Marcus Tullius Cicero20 fan thích Thích

Sự trì trệ sinh ra nghi vấn và sợ hãi. Hành động sinh ra lòng trường đoản cú tin cùng can đảm. Nếu bạn muốn chinh phục nỗi sợ, đừng ngồi ở trong nhà và nghĩ về về điều đó. Hay ra bên ngoài và bận rộn.

Inaction breeds doubt & fear. Action breeds confidence & courage. If you want lớn conquer fear, vì not sit home and think about it. Go out and get busy.

Dale Carnegie19 tín đồ thích Thích

Cuộc sống không tiện lợi với bất cứ ai trong chúng ta. Nhưng rứa thì sao? Ta phải bền bỉ và rộng hết, tin cẩn vào thiết yếu mình. Ta cần tin rằng mình có tài năng mang lại điều gì đó, với ta phải đã đạt được điều này.

Life is not easy for any of us. But what of that? We must have perseverance & above all confidence in ourselves. We must believe that we are gifted for something and that this thing must be attained.

Marie Curie19 người thích Thích

Vượt qua gian cạnh tranh dẫn cho tới lòng can đảm, sự từ tin, với sự tự hiểu biết bản thân.

Overcoming difficulties leads lớn courage, self-respect, & knowing yourself.

Alfred Adler19 tín đồ thích Thích

Lòng tự tín của bạn contact trực tiếp tới vấn đề bạn cảm giác mình tạo nên được bao nhiêu khác biệt cho đời.

Your self-confidence is directly connected lớn how much you feel you are making a difference in the world.

Brian Tracy18 người thích Thích

Lòng từ bỏ tôn với tự yêu bạn dạng thân trái lập với sợ hãi; các bạn càng yêu bản thân, bạn càng không nhiều sợ bất kể điều gì.

Self-esteem và self-love are the opposites of fear; the more you like yourself, the less you fear anything.

Brian Tracy17 tín đồ thích Thích

Hãy thấu hiểu trong tâm địa rằng vận mệnh của người sử dụng là có tác dụng được gần như điều xứng đáng kinh ngạc.

Know in your heart that you are destined to bởi vì amazing things.

Katrina Mayer17 người thích Thích

Nếu bạn muốn truyền sự trường đoản cú tin, hãy cho thật những số liệu. Gần như số liệu ấy có đúng đắn không, hay thậm chí là có thể hiểu được hay không, các không quan trọng, miễn là bao gồm đủ số liệu.

If you want to lớn inspire confidence, give plenty of statistics. It does not matter that they should be accurate, or even intelligible, as long as there is enough of them.

Lewis Carroll16 người thích Thích

Tin tưởng vào bản thân là giữa những viên gạch đặc biệt nhất trong vấn đề xây dựng bất kể dự án sale thành công nào.

Belief in oneself is one of the most important bricks in building any successful venture.

Lydia M. Child12 fan thích Thích

Hãy lưu ý đến một cách tích cực và lão luyện, với tin tưởng và sự trường đoản cú tin, và cuộc sống sẽ trở nên bền vững hơn, đựng đầy hành động hơn, đa dạng và phong phú hơn về trải nghiệm cùng thành tựu.

Think positively & masterfully, with confidence và faith, và life become more secure, more fraught with action, richer in experience & achievement.