Văn phong thoải mái, 1vs1Nữ chính lừng khừng xấu hổ, vì ăn uống nam chủ yếu mà ko từ thủ đoạn.Tính phương pháp của thiếu nữ chính căn vặn vẹo, đừng bắt chước, thiệt đó.

lưu ý : Nền đa số của mẩu chuyện này là hầu như giấc mơ, với trong suy nghĩ của chị em chính thì những giấc mơ này sẽ không làm sợ hãi tới ai, mà hơn thế nữa nó còn cứu vớt được tính mạng con người của cô bắt buộc trong một vài tình huống thanh nữ chính cập nhật không được nhân hậu, xuất sắc bụng gì đâu, cô sẽ làm toàn bộ để cứu giúp mạng mình. Ko kể ra, truyện còn có tương đối nhiều cảnh 18+, chúng ta hãy suy nghĩ kỹ trước khi đọc.  Nếu các bạn đã đọc chú ý rồi mà lại thấy cảm thấy không được sức chịu đựng thì cứ dễ chịu đi ra, đừng nỗ lực đọc tiếp rồi nói lời cay đắng, oán thù trách em nó làm gì.

mục lục

Giấc mộng 1: Tống tráng sĩ – Lần đầu gặp gỡ bên trên núi 

*

chương 1 ♥ chương 2 ♥ chương 3

chương 4 ♥ chương 5 ♥ chương 6

chương 7 ♥  chương 8 ♥ chương 9

chương 10 ♥ chương 11 ♥ chương 12

chương 13  ♥ chương 14 ♥ chương 15

chương 16.1 ♥  chương 16.2

Giấc mộng 2: Tống nhị thúc – Cẩn thận!

*

chương 17 ♥ chương 18 ♥ chương 19 .1 – 2

 chương 20 ♥ chương 21 ♥ chương 22

 chương 23 ♥ chương 24 ♥ chương 25

 chương 26 ♥ chương 27 ♥  chương 28

chương 29 ♥  chương 30

Giấc mộng 3: Tống vật dụng tể – giầy vò sản phẩm xóm

*

chương 31 ♥ chương 32 ♥ chương 33

 chương 34 ♥ chương 35 ♥ chương 36

chương 37: phần 1 – phần 2

chương 38: phần 1 – phần 2

chương 39: phần 1 – phần 2

 chương 40: phần 1 – phần 2

Giấc mộng 4: Tống đăng sư – dưới ánh trăng thơ mộng

*
chương 41 ♥ chương 42

chương 43: phần 1 – phần 2

chương 44: phần 1 – phần 2

chương 45: phần 1 – phần 2

chương 46: phần 1 – phần 2

chương 47: phần 1 – phần 2

chương 48: phần 1 – phần 2

chương 49: phần 1 – phần 2

chương 50: phần 1 – phần 2

Giấc mộng 5: Tống đại ca – nghìn dặm nhân duyên

*

chương 51: phần 1 – phần 2

chương 52: phần 1 – phần 2

chương 53 – chương 54: phần 1 – phần 2

chương 55 – chương 56: phần 1 – phần 2

chương 57 – chương 58: phần 1 – phần 2

chương 59: phần 1 – phần 2

chương 60: phần 1 – phần 2

Giấc mộng 6: Tống thiếu hụt gia – Vừa gặp mặt đã yêu

*
  chương 61 – chương 62

chương 63 – chương 64

từ chương 65 trở đi: https://khongtheyeu.tuandenroi.com.com/9-giac-mong-xuan-cua-nu-hai-hoa-tac/