Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
*

- Nhiệm vụ:

a) Lãnh đạo, lãnh đạo toàn diện công tác của ubnd thành phố, các vận động đối nội, đối ngoại của ubnd thành phố, lãnh đạo các thành viên ubnd thành phố và Thủ trưởng những cơ quan trình độ chuyên môn thuộc ubnd thành phố.

Bạn đang xem: Chủ tịch tỉnh đà nẵng

b) Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Đầu bốn xây dựng (theo nội dung được phân công giữa quản trị và các Phó chủ tịch); chiến lược và chiến lược phát triển kinh tế tài chính - thôn hội, quy hoạch (quy hoạch kinh tế - làng mạc hội, quy hoạch chung, các đồ án quy hoạch); an ninh quốc phòng; kiểm tra, thanh tra nhà nước; tổ chức cán bộ; xây dựng chính quyền, hộ tịch, hộ khẩu; cải tân hành chính; thi đua - khen thưởng; ngoại giao đơn vị nước; xúc tiến đầu tư.

c) Theo dõi, lãnh đạo các các bước sau:

- Việc triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW của cục Chính trị (khóa XII) với triển khai những chương trình, chiến lược theo lĩnh vực phụ trách.

- thực hiện Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29 mon 3 năm 2021 của cơ quan chính phủ quy định cụ thể và phương án thi hành quyết nghị số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một vài cơ chế, cơ chế đặc thù cải cách và phát triển thành phố Đà Nẵng.

- các vấn đề lớn tương quan đến phẳng phiu ngân sách, tài nguyên và môi trường, cai quản đô thị, chi tiêu xây dựng, giải tỏa thường bù.

- Phê duyệt công ty trương đầu tư, dự án, kế hoạch sàng lọc nhà thầu.

- Theo dõi, chỉ huy cấp công ty trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư chi tiêu đối với những dự án quanh đó ngân sách.

d) thẳng phụ trách những cơ quan, solo vị: Công an thành phố, Bộ lãnh đạo Quân sự thành phố, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Sở planer và Đầu tư, Sở tứ pháp, Sở Nội vụ, thanh tra thành phố, Ban Xúc tiến với Hỗ trợ đầu tư thành phố và những Ban cai quản dự án Đầu tứ xây dựng.

đ) quan hệ phối kết hợp giữa ubnd thành phố cùng với Toà án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Ban tổ chức triển khai Thành ủy, Ban Nội bao gồm Thành ủy, Ủy ban kiểm tra Thành ủy, các quân, binh chủng trên địa bàn thành phố.

e) Phụ trách chỉ đạo các vụ việc về huyện đảo Hoàng Sa.

g) Phụ trách các Hội đồng với Ban lãnh đạo theo Phụ lục gắn kèm.

h) chịu trách nhiệm kiểm tra với ký những tài liệu, văn bạn dạng theo Bảng cắt cử riêng.

Các Phó quản trị UBND thành phố

*

- Chức vụ:+ Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy;+ Phó chủ tịch Thường trực ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

- bắt tắt quy trình công tác:+1995 - 2008: công tác tại tập đoàn lớn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.+2008 – 2014: Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển tài chính Xã hội thành phố Đà Nẵng.+ 6/2014 – 12/2015: túng bấn thư Quận ủy Cẩm Lệ, tp Đà Nẵng.

- Nhiệm vụ:

a) Làm trọng trách Phó quản trị Thường trực: đại diện thay mặt Chủ tịch điều hành và quản lý các chuyển động chung của ubnd thành phố khi quản trị đi vắng tanh hoặc được ủy quyền.

b) Phụ trách và chỉ huy các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng (theo ngôn từ được cắt cử giữa chủ tịch và các Phó công ty tịch); giá đất, giá bán cả; tài chính, ngân sách; ngân hàng, thuế, hải quan, truy thuế kiểm toán Nhà nước; thị phần chứng khoán; dự trữ quốc gia; bảo đảm xã hội; đổi mới và cải cách và phát triển doanh nghiệp công ty nước; nước ngoài vụ; hợp tác vùng, liên vùng; thống kê; tổng hợp, phân tích, dự đoán và báo cáo tình hình tài chính - buôn bản hội, quốc phòng - bình an trên địa phận thành phố Đà Nẵng định kỳ.

c) Giúp quản trị theo dõi, chỉ đạo các quá trình sau:

- câu hỏi triển khai các chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW của bộ Chính trị (khóa XII) theo lĩnh vực phụ trách.

- việc xây dựng và tiến hành Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc sửa chữa thay thế Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 11 năm 2016 quy định một trong những cơ chế tính chất về đầu tư, tài chính, ngân sách chi tiêu và phân cấp thống trị đối với tp Đà Nẵng.

- Triển khai tóm lại thanh tra số 34/KL-TTCP ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Thanh tra chủ yếu phủ, các kết luận và kiến nghị của kiểm toán nhà nước.

- công tác giải tỏa đền bù và đầu tư hạ tầng (kể cả mở rộng) dự án công trình Khu technology cao Đà Nẵng, dự án công trình Khu phụ trợ giao hàng Khu công nghệ cao và dự án Khu technology thông tin tập trung.

- Phê trông nom quyết toán các công trình xuất bản cơ bản.

d) Phụ trách, theo dõi những đơn vị: Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố; Sở Tài chính; Sở ngoại vụ; Viện nghiên cứu và phân tích phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng; cục Hải quan; cục Thuế; Kho bội bạc Nhà nước thành phố; cục Thống kê; đưa ra nhánh ngân hàng Nhà nước thành phố; bank Phát triển nước ta Chi nhánh Đà Nẵng; Ngân hàng chế độ xã hội trụ sở Đà Nẵng; truy thuế kiểm toán Nhà nước khu vực III; Dự trữ quốc gia khu vực Đà Nẵng; bảo hiểm xã hội thành phố; các tổ chức tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm chuyển động trên địa bàn thành phố; Công tyTNHH MTVXổ số xây dựng Đà Nẵng.

đ) quan tiền hệ phối hợp giữa ubnd thành phố với HĐND thành phố, Đoàn đại biểu quốc hội thành phố.

e) Phụ trách chung địa phận và chỉ đạo công tác giải tỏa mặt bằng, phòng chống thiên tai, tra cứu kiếm cứu nạn, cứu vớt hộ địa phận quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang.

g) Phụ trách các Hội đồng với Ban chỉ đạo theo Phụ lục gắn kèm.

h) Những trọng trách khác do chủ tịch phân công cùng uỷ quyền.

i) chịu trách nhiệm kiểm tra, xử lý, ký những văn phiên bản tài liệu cùng gửi báo cáo cho chủ tịch theo Bảng cắt cử riêng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Làm Kính Thiên Văn Đơn Giản, Hướng Dẫn Làm Kính Thiên Văn Đơn Giản

*

- Chức vụ:+ Thành ủy viên;+Phó quản trị UBND thành phố.

- Nhiệm vụ:

a) Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng (theo ngôn từ được cắt cử giữa quản trị và những Phó công ty tịch); cai quản đô thị; tài nguyên môi trường; an toàn lao động; giao thông vận tải vận tải; quy hoạch đô thị; luật lệ đô thị.

b) Giúp quản trị theo dõi, lãnh đạo các các bước sau:

- câu hỏi triển khai các chương trình, kế hoạch tiến hành Nghị quyết số 43-NQ/TW của bộ Chính trị (khóa XII) theo nghành nghề phụ trách.

- Triển khai tóm lại thanh tra số 2852/KL-TTCP ngày thứ 2 tháng 11 năm 2012, kết luận thanh tra số 269/KL-TTCP ngày 16 mon 9 năm 2019 và kết luận thanh tra số 1202/KL-TTCP ngày đôi mươi tháng 7 năm 2020 của Thanh tra thiết yếu phủ.

- Triển khai quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15 mon 3 năm 2021 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, trung bình nhìn cho năm 2045.

- Triển khai đưa ra quyết định số 05/2021/QĐ-TTg ngày thứ 8 tháng 2 năm 2021 của Thủ tướng cơ quan chính phủ về hình thức trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị tp Đà Nẵng.

- Phương án thí điểm quy hoạch, tái thiết thành phố một số khu vực trung thực tình phố.

- Phê duyệt trách nhiệm quy hoạch các đồ án thuộc thẩm quyền của ubnd thành phố (theo nội dung được cắt cử giữa quản trị và những Phó công ty tịch).

c) Phụ trách, theo dõi các đơn vị: Sở Tài nguyên với Môi trường; Sở giao thông vận tải vận tải; Sở Xây dựng; công ty Cổ phần môi trường Đô thị Đà Nẵng; doanh nghiệp Cổ phần cấp nước Đà Nẵng; công ty Cổ phần Chiếu sáng nơi công cộng Đà Nẵng; doanh nghiệp Cổ phần cầu đường giao thông Đà Nẵng; sân bay Đà Nẵng; Cảng Đà Nẵng; Cảng vụ Đà Nẵng; Khu làm chủ đường cỗ 5 và các đơn vị tw đóng trên địa bàn thuộc nghành nghề dịch vụ phụ trách.

d) Phụ trách chung địa bàn và chỉ đạo công tác giải tỏa mặt bằng, phòng chống thiên tai, tra cứu kiếm cứu giúp nạn, cứu vãn hộ địa bàn quận đánh Trà và quận ngũ hành Sơn.

đ) Phụ trách các Hội đồng cùng Ban chỉ đạo theo Phụ lục đính kèm.

e) Những nhiệm vụ khác do quản trị phân công và uỷ quyền.

g) chịu trách nhiệm kiểm tra, xử lý, ký các văn bản tài liệu với gửi report cho chủ tịch theo Bảng phân công riêng.

*

- Chức vụ:+ Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND tp Đà Nẵng;

- Nhiệm vụ:

a) Phụ trách và chỉ huy các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng (theo ngôn từ được phân công giữa quản trị và những Phó nhà tịch); khoa học và công nghệ; khởi nghiệp sáng tạo; báo chí, xuất bản; phát thanh - truyền hình; văn hoá; thể dục - thể thao; y tế; an toàn thực phẩm; giáo dục và đào tạo và đào tạo; dân số, mái ấm gia đình và con trẻ em; chính sách xã hội, xoá đói bớt nghèo; nhân lực; lao cồn - bài toán làm; chương trình“5 không”, “3 có” và “4 an”; phi chính phủ nước ngoài; phổ cập và giáo dục đào tạo pháp luật, giáo dục và đào tạo quốc phòng; tôn giáo; công tác dân tộc; các hội và các vấn đề về xã hội khác.

b) Giúp quản trị theo dõi, chỉ đạo việc triển khai những chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của cục Chính trị (khóa XII) theo nghành nghề phụ trách.

d) quan lại hệ phối kết hợp giữa ủy ban nhân dân thành phố với Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Ban Dân vận Thành uỷ, Ủy ban chiến trường Tổ Quốc việt nam thành phố và các Hội, đoàn thể thiết yếu trị, những Hội quần chúng, Hội nghề nghiệp, những trường đại học, cđ và trung học chăm nghiệp, các cơ quan tiền thông tấn, báo mạng đóng trên địa bàn.

đ) Phụ trách chung địa phận và chỉ đạo công tác giải tỏa mặt bằng, phòng phòng thiên tai, search kiếm cứu giúp nạn, cứu vớt hộ địa bàn quận Hải Châu.

e) Phụ trách các Hội đồng với Ban chỉ huy theo Phụ lục gắn thêm kèm.

g) Những nhiệm vụ khác do chủ tịch phân công với uỷ quyền.

h) phụ trách kiểm tra, xử lý, ký những văn bản tài liệu cùng gửi report cho quản trị theo Bảng cắt cử riêng.

*

- Chức vụ:+ Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND tp Đà Nẵng;

- Nhiệm vụ:

a) Phụ trách và lãnh đạo các lĩnh vực: Đầu bốn xây dựng (theo câu chữ được cắt cử giữa chủ tịch và các Phó công ty tịch); thêm vào công nghiệp; mến mại; dịch vụ thương mại Logistic; du lịch; technology thông tin; bưu chính, viễn thông; cải tạo, cải tiến và phát triển lưới điện cung cấp của thành phố; thủy sản nông lâm; cách tân và phát triển nông thôn, miền núi; công tác xã hội hóa; kinh tế biển; chương trình biển cả Đông hải đảo; công tác Tam Nông; những chương trình mục tiêu tổ quốc thuộc lĩnh vực phụ trách; phát triển doanh nghiệp; kinh tế tài chính đối ngoại (trừ phi cơ quan chính phủ nước ngoài); chống cháy, chữa trị cháy; phòng kháng cháy rừng; khí tượng thuỷ văn; phòng kháng bão lụt và tìm kiếm cứu vớt nạn, cứu vãn hộ.

b) Giúp chủ tịch theo dõi, lãnh đạo việc triển khai những chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW của bộ Chính trị (khóa XII) theo lĩnh vực phụ trách.

d) Phụ trách chung địa phận và lãnh đạo công tác giải phóng mặt bằng, phòng chống thiên tai, search kiếm cứu nạn, cứu vãn hộ địa bàn quận Thanh Khê và quận Liên Chiểu.

đ) Phụ trách các Hội đồng cùng Ban chỉ đạo theo Phụ lục thêm kèm.

e) Những trách nhiệm khác do quản trị phân công với uỷ quyền.

g) chịu trách nhiệm kiểm tra, xử lý, ký những văn phiên bản tài liệu với gửi report cho chủ tịch theo Bảng phân công riêng.

Bài viết liên quan