Chứng Kiến Tiếng Anh Là Gì

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái mạnh TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtTnhân từ Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage TranslationTừ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary

Bạn đang xem: Chứng kiến tiếng anh là gì

*

*

Xem thêm: Tour Tham Quan Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, Vương Cung Thánh Đường Basilica Di San Pietro

witnessdanh từ sự làm cho chứng; lời chứng; minh chứng to call someone khổng lồ witness Điện thoại tư vấn fan nào ra làm hội chứng to give sầu witness on behalf of an accused person chỉ dẫn lời bệnh bênh vực một bị cáo his ragged clothes were (a) witness to lớn his poverty quần áo rách nát xơ xác của anh ta là minh chứng cho sự nghèo khổ của anh ta như eye-witness the witnesses of an accident những người tận mắt chứng kiến một tai nạn I was a witness to lớn their quarrel tôi là tín đồ chứng kiến cuộc bào chữa lộn của họ (pháp lý) nhân hội chứng, người làm cho chứng khổng lồ be called as a witness được Gọi ra làm triệu chứng witness for the defence; defence witness nhân hội chứng mang đến bên bị witness for the prosecution; prosecution witness nhân bệnh mang lại bên nguyên the witness was cross-examined by the defending counsel nhân hội chứng được quy định sư gượng nhẹ cho đối triệu chứng will you act as witness to lớn the agreement between us? anh làm bệnh mang lại phù hợp đồng giữa Cửa Hàng chúng tôi được không? khổng lồ bear witness to something hỗ trợ minh chứng mang lại cái gì; chứng thực He/His evidence bore witness to lớn my testimony vật chứng của anh ý ta giới thiệu sẽ xác thực mang đến lời knhị của tôi the new housing bears witness khổng lồ the energy of the Council lịch trình cấp công ty bắt đầu đã chứng tỏ năng lượng của Hội đồng ngoại rượu cồn trường đoản cú tận mắt chứng kiến to witness an accident, a murder chứng kiến một tai nạn, một án mạng we were witnessing the most important scientific development of this century chúng ta vẫn tận mắt chứng kiến bước tiến quan trọng đặc biệt tốt nhất về công nghệ trong nuốm kỷ này (pháp lý) có tác dụng hội chứng khổng lồ witness a signature/will làm cho chứng cho 1 chữ ký/di thư khổng lồ witness the signing of a contract làm triệu chứng cho câu hỏi ký một vừa lòng đồng lớn witness the signing of a contract có tác dụng hội chứng mang lại câu hỏi cam kết một đúng theo đồng (khổng lồ witness khổng lồ something) (pháp lý) đưa ra minh chứng về cái gì trước toà án; đối chứng to lớn witness to the truth of a statement đối triệu chứng đông đảo lời knhị là đúng sự thật
*

/"witnis/ danh tự sự làm cho chứng to Call someone to witness điện thoại tư vấn fan như thế nào ra làm cho triệu chứng vật chứng, chứng cứ, bởi cớ; trang bị làm cho chứng; lời khai có tác dụng hội chứng lớn bear witness to làm cho vật chứng mang lại in witness of để triển khai bằng cho những người tận mắt chứng kiến ((thường) eyes witness) the witness of an accident tín đồ tận mắt chứng kiến một tai nạn thương tâm (pháp lý) nhân chứng, fan làm hội chứng witness for the defence nhân triệu chứng đến bên bị người chứng nhận, tín đồ làm bệnh (vào đn trường đoản cú, tờ khai) nước ngoài động tự tận mắt chứng kiến khổng lồ witness an accident tận mắt chứng kiến một tai nạn ngoài ý muốn chứng tỏ, để lộ ra, tạo nên her place face witnessed her agitation dung nhan phương diện tái ngắt chứng tỏ cô ta bối rói (pháp lý) làm cho bệnh đến to witness the good intention of làm cho hội chứng đến ý định giỏi của cam kết ghi nhận to witness a will cam kết chứng nhận một tờ di thư nội động trường đoản cú làm cho triệu chứng lớn witness for an accused person làm chứng gỡ tội cho 1 người bị cáo xác thực