Cửu Vĩ Hồ Ngoại Truyện

ngôn từ

Bộ truyện này nói về một đội 3 ninja của thôn Konoha cùng nắm hệ với na-ru-to : Kindo, Sachi, Kaura. Tương tự như bao ninja khác, họ thực hiện không hề ít nhiệm vụ không giống nhau do. Nhưng một ngày, sau thời điểm họ hoàn thành một trách nhiệm cấp A trở về, Tsunade đột nhiên giao mang đến họ một nhiệm vụ, ban đầu, chúng ta nghĩ kia chỉ là một nhiệm vụ bình thường, dẫu vậy đằng sau trọng trách "bình thường" đó là phần lớn điều bí mật đen tối, những quyền năng tà ác. Vận mệnh của buôn bản Konoha và 3 ninja trẻ tuổi đang chạm mặt nguy hiểm.Liệu 3 ninja này tài năng năng gì mà lại Tsunade lại tin yêu giao phó mang lại họ một nhiệm vụ như vậy ?


Bạn đang xem: Cửu vĩ hồ ngoại truyện

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Thông Tin Tuyển Sinh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt Từ 4/2019

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*