Phật A Di Đà là vị Phật được tôn thờ những nhất trong Phật giáo Đại thừa. Thương hiệu của Ngài tức là Vô Lượng lâu – nghĩa là thọ mệnh vô lượng và Vô Lượng quang đãng – ánh sáng vô lượng.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cảm ơn quý Phật tử sẽ hoan coi hình hình ảnh Phật A Di Đà unique cao, đẹp tuyệt vời nhất của điêu khắc Trần Gia.