HỖN HỢP X GỒM CHẤT Y

Hỗn đúng theo X có chất Y (C2H10O3N2) và hóa học Z (C2H7O2N). Mang lại 14,85 gam X làm phản ứng toàn vẹn với hỗn hợp NaOH với đun nóng, thu được hỗn hợp M và 5,6 lít (đktc) tất cả hổn hợp T bao gồm 2 khí (đều làm cho xanh quỳ tím ẩm). Cô cạn toàn bộ dung dịch M thu được m gam muối hạt khan. Giá trị của m có thể là


Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm chất y

Phương pháp giải

X + NaOH → T (hỗn hòa hợp 2 khí mọi làm xanh quỳ ẩm)

→ 2 hóa học trong X là (CH3NH3)(NH4)CO3 với Z là CH3COONH4 (hoặc HCOONH3CH3)

(CH3NH3)(NH4)CO3 + 2NaOH → CH3NH2 + NH3 + Na2CO3 + 2H2O

CH3COONH4 + NaOH → NH3 + CH3COONa + H2O

Xét 2 TH Z là HCOONa hoặc CH3COONa


X + NaOH → T (hỗn vừa lòng 2 khí hồ hết làm xanh quỳ ẩm)

→ 2 hóa học trong X là (CH3NH3)(NH4)CO3 cùng Z là CH3COONH4 (hoặc HCOONH3CH3)

2 khí nhận được là CH3NH2 và NH3

(CH3NH3)(NH4)CO3 + 2NaOH → CH3NH2 + NH3 + Na2CO3 + 2H2O

x → x → x

CH3COONH4 + NaOH → NH3 + CH3COONa + H2O

y → y

=> $left{ eginarrayl2x m + m y m = m 0,25\110x m + m 77y m = m 14,85endarray ight.$

=> x = 0,1 mol với y = 0,05 mol

Nếu Z là HCOONa => mmuối = 14 gam (không bao gồm đáp án)

Nếu Z là CH3COONa => mmuối = 14,7 gam


Đáp án buộc phải chọn là: c


*

+ không tính cân nặng muối sinh ra vị Z làm phản ứng → chọn nhầm đáp án D

+ lầm lẫn số mol x = 0,05 với y = 0,1 → lựa chọn nhầm B


...

Bài tập bao gồm liên quan


Bài tập dẫn xuất của amin với amino axit Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Số đồng phân amino axit tất cả CTPT C3H7O2N là


C3H7NO2 bao gồm bao nhiêu đồng phân?


Ứng với phương pháp phân tử C2H7O2N tất cả bao nhiêu hóa học vừa phản ứng được với hỗn hợp NaOH, vừa bội phản ứng được với dung dịch HCl ?


Hai hợp chất hữu cơ X và Y có cùng phương pháp phân tử là C3H7O2N, số đông là hóa học rắn ở đk thường. Hóa học X bội nghịch ứng với hỗn hợp NaOH hóa giải khí, chất Y thâm nhập phản ứng trùng ngưng. Các chất X, Y theo lần lượt là


Hợp chất hữu cơ CxHyO2N2 là muối hạt amoni của amino axit phản bội ứng trọn vẹn với hỗn hợp H2SO4 loãng theo tỉ trọng mol tương ứng là bao nhiêu


Cho hóa học hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 chức năng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ đối chọi chức Y và những chất vô cơ. Phân tử khối của Y là


Hợp hóa học hữu cơ A mạch thẳng, CTPT là C3H10O2N2. A chức năng với kiềm tạo ra khí mùi khai nhẹ hơn không khí. A tính năng với axit tạo ra muối amin bậc I. Công thức kết cấu của A là


Hợp hóa học hữu cơ X gồm công thức phân tử là C4H14O3N2. Khi mang đến X tác dụng với hỗn hợp NaOH thì thu được hỗn hợp Y gồm 2 khí ở đk thường với đều có công dụng làm xanh quỳ tím ẩm. Số CTCT tương xứng của X là


Hỗn thích hợp hữu cơ X tất cả công thức C4H9O2N. Khi cho X tính năng với dung dịch NaOH chiếm được một muối của một amino axit và một ancol đơn chức. Số cách làm cấu tạo tương xứng với X là


Cho hợp chất hữu cơ X gồm CTPT C3H12N2O3 bội nghịch ứng với hỗn hợp NaOH dư, nấu nóng thu được hỗn hợp khí có 2 hóa học Y cùng Z những làm xanh quì tím ẩm trong đó chỉ có một chất khi công dụng với HNO2 hóa giải N2. Phần dung dịch sau làm phản ứng mang cô cạn chỉ thu được các hợp chất vô cơ. Công thức cấu tạo của X là:


Hai chất hữu cơ X, Y là đồng phân của nhau và có công thức phân tử là C3H7O2N. X công dụng với NaOH thu được muối X1 gồm công thức phân tử là C2H4O2NNa ; Y tính năng với NaOH thu được muối Y1 bao gồm công thức phân tử là C3H3O2Na. Tìm công thức cấu trúc của X, Y?


Xem thêm: Các Loài Rắn Độc Nhất Trên Thế Giới Hiện Nay, Những Loài Rắn Độc Nhất Thế Giới Hiện Nay

Chất cơ học X là 1 trong muối axit bao gồm CTPT là C4H11O3N rất có thể phản ứng với tất cả dung dịch axit cùng dung dịch kiềm. Khi mang lại X tính năng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, cô cạn thì phần rắn chiếm được chỉ toàn hóa học vô cơ. Số CTCT tương xứng là:


Đun rét hợp chất hữu cơ X (CH6O3N2) với NaOH thu được 2,24 lít khí Y có tác dụng làm xanh giấy quỳ tím ẩm. Cân nặng muối khan chiếm được sau làm phản ứng là :


Cho 0,1 mol chất X (C2H8O3N2) tính năng với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH nấu nóng thu được hóa học khí có tác dụng xanh giấy quỳ độ ẩm và dung dịch Y. Cô cạn hỗn hợp Y chiếm được m gam chất rắn khan. Cực hiếm của m là:


Hợp hóa học X mạch hở tất cả công thức phân tử C4H9NO2. đến 10,3 gam X phản ứng đầy đủ với hỗn hợp NaOH có mặt khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng rộng không khí và làm cho giấy quì tím độ ẩm chuyển thành màu xanh. Dung dịch Z có công dụng làm mất màu nước Brom. Cô cạn Z thu m gam muối bột khan. Quý hiếm m là?


Cho 1,82 gam hợp hóa học hữu cơ 1-1 chức, mạch hở X có công thức phân tử C3H9O2N tác dụng vừa đủ với hỗn hợp NaOH, đun nóng thu được khí Y với dung dịch Z. Cô cạn Z chiếm được 1,64 gam muối hạt khan. Công thức kết cấu thu gọn của X là


Hợp hóa học X có công thức phân tử trùng cùng với công thức đơn giản và dễ dàng nhất, vừa công dụng được với axit vừa chức năng được với kiềm trong đk thích hợp. Trong phân tử X, nguyên tố phần trăm cân nặng của các nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,449%; 7,865% cùng 15,73%; còn lại là oxi. Khi cho 4,45 gam X phản nghịch ứng hoàn toàn với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH (đun nóng) thu được 4,85 gam muối bột khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là


Đốt cháy trọn vẹn một hóa học hữu cơ X vào O2 chiếm được 1,344 lít CO2, 0,168 lít N2 (đktc) với 1,485 gam H2O. Khi đến X tác dụng với NaOH nhận được một thành phầm là CH3COONa. Công thức kết cấu thu gọn của X là


X gồm CTPT C3H12N2O3. X chức năng với dung dịch NaOH (đun nóng nhẹ) hoặc HCl đều sở hữu khí thoát ra. Lấy 18,60 gam X chức năng hoàn toàn với 400 ml hỗn hợp NaOH 1M. Sau bội nghịch ứng cô cạn dung dịch đến khối lượng không thay đổi thì được m (gam) rắn khan, m có mức giá trị là


Cho hợp hóa học hữu cơ đơn chức X gồm công thức là C3H10O3N2. Mang đến m gam X công dụng với NaOH trọn vẹn thu được 2,55 gam muối vô cơ. Quý hiếm của m là:


Hai chất hữu cơ A, B gồm công thức CH5NO2 với C2H7NO2. Hỗn hợp X gồm A với B cho công dụng với NaOH dư tạo nên 2,72 gam một muối độc nhất vô nhị và bay ra một tất cả hổn hợp khí gồm $overlineM$= 27,5. Tất cả hổn hợp X có khối lượng


Cho tất cả hổn hợp X bao gồm hai hóa học hữu cơ bao gồm cùng cách làm phân tử C2H7O2N công dụng vừa đầy đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được hỗn hợp Y và 4,48 lít tất cả hổn hợp Z (đktc) tất cả hai khí (đều làm cho xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối tương đối của Z đối với H2 bởi 13,75. Cô cạn hỗn hợp Y thu được khối lượng muối khan là:


Hợp hóa học X gồm công thức C2H7NO2 gồm phản ứng tráng gương, khi phản ứng với dung dịch NaOH loãng tạo nên dung dịch Y cùng khí Z, khi mang đến Z tính năng với dung dịch hỗn hợp có NaNO2 cùng HCl tạo nên khí p. Cho 11,55 gam X tác dụng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, cô cạn hỗn hợp thu được số gam hóa học rắn khan là:


Hỗn thích hợp X gồm chất Y (C2H10O3N2) và hóa học Z (C2H7O2N). Mang lại 14,85 gam X phản ứng hoàn toản với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được dung dịch M cùng 5,6 lít (đktc) hỗn hợp T tất cả 2 khí (đều làm xanh quỳ tím ẩm). Cô cạn toàn cục dung dịch M thu được m gam muối hạt khan. Giá trị của m rất có thể là


Đốt cháy hoàn toàn m gam láo hợp bao gồm glyxin, anlanin, amoni acrylat cùng etylamin bởi lượng oxi vừa đủ. Sản phẩm cháy hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 dư nhận được 41,37 gam kết tủa, trọng lượng dung dịch Ba(OH)2 giảm 26,82 gam và 1,008 lít khí (đktc) không xẩy ra hấp thụ. Giá trị của m là


Hai chất P, Q tất cả công thức phân tử theo lần lượt là C3H12N2O3 với C2H7NO3. Khi mang lại P,Q làm phản ứng với hỗn hợp HCl cùng tạo thành khí Z; còn cùng với dung dich NaOH cùng cho khí Y. Dấn xét nào dưới đây đúng


Chất X gồm công thức phân tử C4H9O2N và là este của amino axit. Số công thức kết cấu có thể bao gồm của X là


Cho sơ đồ đưa hóa

C8H15O4N + NaOH (xrightarrowt^o) X + CH4O + C2H6O

X + HCl dư → Y + 2NaCl

Nhận định nào dưới đây đúng?


Chất hữu cơ mạch hở X tất cả công thức C8H15O4N. Mang đến m gam X tính năng với lượng dư NaOH chiếm được (m +1) gam muối hạt aminoaxit và tất cả hổn hợp Y gồm hai ancol. Tính giá trị của m


Cho tất cả hổn hợp E tất cả 0,1 mol X (C5H11O4N) và 0,15 mol Y (C5H14O4N2, là muối bột của axit cacboxylic nhì chức) công dụng hoàn toàn với dung dịch KOH, thu được một ancol đơn chức, nhị amin no (kế tiếp trong dãy đồng đẳng) cùng dung dịch T. Cô cạn T, thu được các thành phần hỗn hợp G gồm cha muối khan gồm cùng số nguyên tử cacbon vào phân tử (trong đó gồm hai muối hạt của nhị axit cacboxylic và muối của một α-amino axit). Phần trăm cân nặng của muối bao gồm phân tử khối lớn số 1 trong G là


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ thông tin và Truyền thông.