MẪU CAM KẾT 23 NĂM 2013


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập – tự do – Hạnh phúc  BẢN CAM KẾT (Áp dụng cho cá nhân chưa đến cả thu nhập chịu thuế TNCN)

 1. Tên tôi là: …………….……………

2. Mã số thuế:              

3. Số CMND/hộ chiếu :……….. Ngày cấp: ………. Chỗ cấp: ………….. 4. Địa chỉ cư trú:……………..…………………… 5. Thương hiệu tổ chức, cá nhân trả thu nhập:………………… Tôi khẳng định rằng, trong năm……..…tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại…….(tên tổ chức, cá thể trả thu nhập)……nhưng ước tính tổng thu nhập không quá…..(*)….. Triệu đồng (ghi bằng chữ…………) nên không đến mức phải nộp thuế TNCN.

Bạn đang xem: Mẫu cam kết 23 năm 2013

Tôi khẳng định số liệu khai trên là đúng và phụ trách trước lao lý về các số liệu vẫn khai./.

 …., ngày …… tháng …… năm……….

Xem thêm: Loa Harman Kardon Onyx Studio 6, Harman Kardon Onyx Studio 6

CÁ NHÂN CAM KẾT
 (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (*) Số chi phí khai trên mục này được xác minh bằng mức sút trừ gia cảnh được xem trong năm: VD: – Trường hợp người khẳng định không có fan phụ thuộc: số tiền khai là 9 triệu vnd x 12 mon = 108 triệu đồng. – Trường vừa lòng người cam đoan có 01 người nhờ vào thực tế phải nuôi dưỡng trong thời điểm là 10 tháng:

Số tiền khai=108 triệu đồng+3,6 triệu đồngx10 tháng=

144 triệu đồng

 

*
*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập – thoải mái – niềm hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

  Kính gửi: …………………………………………………… 1. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: ………………….

 2. Mã số thuế:              

Theo nguyên tắc của hình thức Thuế thu nhập cá nhân cá nhân, khí cụ sửa đổi một số điều phương tiện Thuế thu nhập cá thể và các văn bản hướng dẫn thi hành, địa thế căn cứ vào tình hình thực tế tại solo vị, đề xuất cơ quan thuế cấp giấy khấu trừ thuế thu nhập cá thể cho tôi (đơn vị bọn chúng tôi).

Tôi (đơn vị chúng tôi) phụ trách quản lý, sử dụng chứng tự khấu trừ thuế thu nhập cá thể theo đúng những quy định hiện nay hành về quản lý và sử dụng ấn chỉ thuế./.

 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng vết (nếu có)