Cớ sao bọn chúng mình không thể chung bước lúc biết đôi mình vẫn tồn tại thương nhìn nhau không nói nên lời nhưng như đã bí quyết xa vời tất cả ai biết được tình yêu là ráng Nói anh vẫn hẹn mà lại rồi không đến Ai biết ông trời có tác dụng lệ rơi trên anh không tới nơi hẹn Để fan ta trông đứng trông ngồi Để bạn ta hóng rồi ngóng trông hoàiNhưng ai hiểu rằng nỗi lòng của người đang yêu thương Lòng bi quan hiu rất nhiều đêm bản thân vắng nhau Rồi người yêu tìm trong giấc mộng Để lòng bản thân sao còn ngẩn ngơ vậy tay hết giận hết hờn anh nhé Xa bí quyết thêm bi quan người tình ơi mình yêu yêu thương mãi muôn đời Từ nay ta sẽ không còn rời đã không bao giờ mình bước đôi đường...

Bạn đang xem: Nắm tay hết giận hết hờn em nhé


Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Thời Gian Làm Việc Viettel Post Thông Báo Thời Gian Phục Vụ Ngày Chủ Nhật

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.