bé biết hiện nay mẹ hóng tin con khi thấy mai đào nở vàng mặt nương thời gian trước con hẹn đầu xuân vẫn về ni én cất cánh đầy trước ngõ nhưng mà tin bé vẫn xa nghìn xa ôi nhớ xuân nào thuở trời yên ổn vui nghe pháo giao thừa rộn ràng tấp nập nơi nơi mặt mái tranh nghèo ngồi quanh nhà bếp hồng trông bánh bác bỏ ngồi chờ sáng đỏ hây hây mọi đôi má hồng Nếu bé không về chắc hẳn mẹ bi ai lắm, mái tranh nghèo không fan sửa sang khu vườn thiếu hoa đào mừng xuân Đàn trẻ em thơ ngây chờ muốn anh trai sẽ đem đến cho tà áo mới tía ngày xuân đi khoe phố phường nhỏ biết bây chừ mẹ chờ em trông tuy thế nếu con về đồng đội thương mong mỏi bao lứa trai cùng xin chào xuân mặt trận không lẽ riêng biệt mình yên ấm Mẹ ơi con xuân này vắng tanh nhà bà mẹ thương bé xin đợi ngày mai...

Bạn đang xem: Lk xuân này con không về , ngày xuân thăm nhau


Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Bộ Ảnh Cưới Của Hoa Hậu Thùy Lâm Lấy Chồng, Bộ Ảnh Cưới Của Hoa Hậu Thùy Lâm Cực Lãng Mạn

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.