Đón coi NGƯỜI ẤY LÀ AI? lúc 21H THỨ 6 sản phẩm tuần trên kênh truyền hình HTV2 – Vie Channel#NguoiAyLaAi #Tap1 #HTV2