Category CourseXét tuyểnngành họcTin tức cùng sự kiệnNổi bậtCâu chuyện sinh viênHướng dẫn xét tuyểnSliderCảm nhậnChương trìnhĐào tạoThông tin tuyển chọn sinhTư vấn hướng nghiệpGóc thực tậpChuyển tiếp đi nước ngoàiTrao thay đổi sinh viênHọc bổngHoạt đụng sinh viênDu họcblog-sinh-vienuncategorized


*

STTMã tổ hợpTổ hợp những môn xét tuyển
 Các mã tổ hợp môn khối A (môn Toán cùng 2 môn khác)

khám phá ngành công nghệ thông tin trên trường Đại học công lập thế giới duy nhất tại miền Trung

1A00Toán, thiết bị Lý, Hóa Học
2A01Toán, đồ gia dụng Lý.

Bạn đang xem: Toán hóa anh là khối nào

giờ đồng hồ Anh

3A02Toán, thiết bị lí, Sinh học
4A03Toán, trang bị lí, kế hoạch sử
5A04Toán, đồ lí, Địa lí
6A05Toán, Hóa học, lịch sử
7A06Toán, Hóa học, Địa lí
8A07Toán, định kỳ sử, Địa lí
9A08Toán, định kỳ sử, giáo dục và đào tạo công dân
10A09Toán, Địa lý, giáo dục công dân
11A10Toán, Lý, giáo dục công dân
12A11Toán, Hóa, giáo dục đào tạo công dân
13A12Toán, kỹ thuật tự nhiên, KH xóm hội
14A14Toán, khoa học tự nhiên, Địa lí
15A15Toán, công nghệ tự nhiên, Địa lí
16A16Toán, kỹ thuật tự nhiên, Ngữ văn
17A17Toán, thiết bị lý, công nghệ xã hội
18A18Toán, Hoá học, kỹ thuật xã hội

Tư Vấn tức thì ➤

 Các mã tổng hợp môn khối B (môn Toán, Sinh học với 1 môn khác) khám phá ngành kỹ thuật Y sinh trên trường Đại học tập công lập thế giới duy tốt nhất tại miền Trung

19B00Toán, Hóa Học, Sinh Học
20B01Toán, Sinh học, lịch sử
21B02Toán, Sinh học, Địa lí
22B03Toán, Sinh học, Ngữ văn
23B04Toán, Sinh học, giáo dục đào tạo công dân
24B05Toán, Sinh học, khoa học xã hội
25B08Toán, Sinh học, giờ Anh

Tư Vấn tức thì ➤

 

Các mã tổ hợp môn khối C (môn Ngữ văn cùng 2 môn khác)

26C00Ngữ Văn, lịch Sử, Địa Lý
27C01Ngữ văn, Toán, thứ lí
28C02Ngữ văn, Toán, Hóa học
29C03Ngữ văn, Toán, định kỳ sử
30C04Ngữ văn, Toán, Địa lí
31C05Ngữ văn, thiết bị lí, Hóa học
32C06Ngữ văn, vật dụng lí, Sinh học
33C07Ngữ văn, vật dụng lí, lịch sử
34C08Ngữ văn, Hóa học, Sinh học
35C09Ngữ văn, trang bị lí, Địa lí
36C10Ngữ văn, Hóa học, lịch sử
37C12Ngữ văn, Sinh học, định kỳ sử
38C13Ngữ văn, Sinh học, Địa lí
39C14Ngữ văn, Toán, giáo dục công dân
40C15Ngữ văn, Toán, Khoa học tập Xã hội
41C16Ngữ văn, đồ lí, giáo dục và đào tạo công dân
42C17Ngữ văn, Hóa học, giáo dục và đào tạo công dân
43C19Ngữ văn, định kỳ sử, giáo dục đào tạo công dân
44C20Ngữ văn, Địa lí, giáo dục đào tạo công dân

Tư Vấn ngay ➤

 

Các mã tổ hợp môn khối D (môn ngoại ngữ với 2 môn khác)

(tìm gọi ngay ngành quản trị du ngoạn và khách sạn quốc tế tại Đại học tập công lập quốc tế duy độc nhất vô nhị tại miền Trung)

45D01Ngữ Văn, Toán, giờ đồng hồ Anh
46D02Ngữ Văn, Toán, tiếng Nga
47D03Ngữ văn, Toán, tiếng Pháp
48D04Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Trung
49D05Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Đức
50D06Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Nhật
51D07Toán, Hóa học, giờ đồng hồ Anh
52D08Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Anh
53D09Toán, lịch sử, tiếng Anh
54D10Toán, Địa lí, tiếng Anh
55D11Ngữ văn, thiết bị lí, tiếng Anh
56D12Ngữ văn, Hóa học, giờ đồng hồ Anh
57D13Ngữ văn, Sinh học, giờ Anh
58D14Ngữ văn, lịch sử, tiếng Anh
59D15Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ Anh
60D16Toán, Địa lí, tiếng Đức
61D17Toán, Địa lí, tiếng Nga
62D18Toán, Địa lí, tiếng Nhật
63D19Toán, Địa lí, tiếng Pháp
64D20Toán, Địa lí, giờ đồng hồ Trung
65D21Toán, Hóa học, giờ đồng hồ Đức
66D22Toán, Hóa học, tiếng Nga
67D23Toán, Hóa học, giờ đồng hồ Nhật
68D24Toán, Hóa học, giờ Pháp
69D25Toán, Hóa học, giờ Trung
70D26Toán, thứ lí, giờ Đức
71D27Toán, vật dụng lí, giờ Nga
72D28Toán, thiết bị lí, tiếng Nhật
73D29Toán, thứ lí, giờ đồng hồ Pháp
74D30Toán, đồ lí, tiếng Trung
75D31Toán, Sinh học, tiếng Đức
76D32Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Nga
77D33Toán, Sinh học, giờ Nhật
78D34Toán, Sinh học, tiếng Pháp
79D35Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Trung
80D41Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ Đức
81D42Ngữ văn, Địa lí, tiếng Nga
82D43Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ Nhật
83D44Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ Pháp
84D45Ngữ văn, Địa lí, giờ Trung
85D52Ngữ văn, thiết bị lí, tiếng Nga
86D54Ngữ văn, trang bị lí, giờ đồng hồ Pháp
87D55Ngữ văn, vật dụng lí, giờ Trung
88D61Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ đồng hồ Đức
89D62Ngữ văn, kế hoạch sử, tiếng Nga
90D63Ngữ văn, định kỳ sử, giờ đồng hồ Nhật
91D64Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ đồng hồ Pháp
92D65Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ Trung
93D66Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
94D68Ngữ văn, giáo dục và đào tạo công dân, giờ Nga
95D69Ngữ Văn, giáo dục công dân, giờ đồng hồ Nhật
96D70Ngữ Văn, giáo dục và đào tạo công dân, giờ đồng hồ Pháp
97D72Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, giờ đồng hồ Anh
98D73Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, giờ đồng hồ Đức
99D74Ngữ văn, khoa học tự nhiên, giờ Nga
100D75Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, tiếng Nhật
101D76Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, giờ đồng hồ Pháp
102D77Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, giờ Trung
103D78Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, tiếng Anh
104D79Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, giờ Đức
105D80Ngữ văn, công nghệ xã hội, giờ đồng hồ Nga
106D81Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, giờ Nhật
107D82Ngữ văn, công nghệ xã hội, giờ đồng hồ Pháp
108D83Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, giờ Trung
109D84Toán, giáo dục và đào tạo công dân, giờ đồng hồ Anh
110D85Toán, giáo dục công dân, tiếng Đức
111D86Toán, giáo dục đào tạo công dân, giờ Nga
112D87Toán, giáo dục đào tạo công dân, tiếng Pháp
113D88Toán, giáo dục và đào tạo công dân, giờ Nhật
114D90Toán, kỹ thuật tự nhiên, giờ đồng hồ Anh
115D91Toán, khoa học tự nhiên, giờ đồng hồ Pháp
116D92Toán, kỹ thuật tự nhiên, tiếng Đức
117D93Toán, công nghệ tự nhiên, giờ đồng hồ Nga
118D94Toán, công nghệ tự nhiên, giờ Nhật
119D95Toán, khoa học tự nhiên, giờ Trung
120D96Toán, công nghệ xã hội, Anh
121D97Toán, khoa học xã hội, Anh
122D98Toán, kỹ thuật xã hội, giờ đồng hồ Đức
123D99Toán, khoa học xã hội, tiếng Nga

Tư Vấn tức thì ➤

 Các mã tổ hợp môn khối năng khiếu (có 1 hoặc 2 môn năng khiếu)

124H00Ngữ văn, năng khiếu vẽ thẩm mỹ và nghệ thuật 1, năng khiếu sở trường vẽ thẩm mỹ 2
125H01Toán, Ngữ văn, Vẽ
126H02Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ tô điểm màu
127H03Toán, kỹ thuật tự nhiên, Vẽ Năng khiếu
128H04Toán, giờ Anh, Vẽ Năng khiếu
129H05Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, Vẽ Năng khiếu
130H06Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh,Vẽ mỹ thuật
131H07Toán, Hình họa, Trang trí
132H08Ngữ văn, lịch sử, Vẽ mỹ thuật
133K01Toán, giờ Anh, Tin học
134M00Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát
135M01Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu
136M02Toán, năng khiếu 1, năng khiếu 2
137M03Văn, năng khiếu 1, năng khiếu sở trường 2
138M04Toán, Đọc nhắc diễn cảm, Hát – Múa
139M09Toán, NK thiếu nhi 1( đề cập chuyện, đọc, diễn cảm), NK mầm non 2 (Hát)
140M10Toán, giờ Anh, NK1
141M11Ngữ văn, năng khiếu sở trường báo chí, giờ đồng hồ Anh
142M13Toán, Sinh học, Năng khiếu
143M14Ngữ văn, năng khiếu sở trường báo chí, Toán
144M15Ngữ văn, năng khiếu sở trường báo chí, giờ Anh
145M16Ngữ văn, năng khiếu báo chí, vật dụng lý
146M17Ngữ văn, năng khiếu báo chí, kế hoạch sử
147M18Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, Toán
148M19Ngữ văn, năng khiếu sở trường Ảnh báo chí, giờ Anh
149M20Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, vật lý
150M21Ngữ văn, năng khiếu sở trường Ảnh báo chí, định kỳ sử
151M22Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, Toán
152M23Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, tiếng Ạnh
153M24Ngữ văn, năng khiếu sở trường quay phim truyền hình, đồ lý
154M25Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, kế hoạch sử
155N00Ngữ văn, năng khiếu sở trường Âm nhạc 1, năng khiếu sở trường Âm nhạc 2
156N01Ngữ văn, xướng âm, trình diễn nghệ thuật
157N02Ngữ văn, ký xướng âm, Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ
158N03Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, siêng môn
159N04Ngữ Văn, năng khiếu thuyết trình, Năng khiếu
160N05Ngữ Văn, kiến thiết kịch bản sự kiện, Năng khiếu
161N06Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chăm môn
162N07Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chăm môn
163N08Ngữ văn , Hòa thanh, phát triển chủ đề với phổ thơ
164N09Ngữ văn, Hòa thanh, Bốc thăm đề- lãnh đạo tại chỗ
165R00Ngữ văn, kế hoạch sử, năng khiếu sở trường báo chí
166R01Ngữ văn, Địa lý, năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
167R02Ngữ văn, Toán, năng khiếu sở trường Biểu diễn nghệ thuật
168R03Ngữ văn, tiếng Anh, năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
169R04Ngữ văn, năng khiếu sở trường Biểu diễn nghệ thuật, năng khiếu Kiến thức văn hóa – làng hội – nghệ thuật
170R05Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh, Năng khiếu kiến thức truyền thông
171S00Ngữ văn, năng khiếu sở trường SKĐA 1, năng khiếu sở trường SKĐA 2
172S01Toán, năng khiếu 1, năng khiếu sở trường 2
173T00Toán, Sinh học, năng khiếu sở trường TDTT
174T01Toán, Ngữ văn, năng khiếu TDTT
175T02Ngữ văn, Sinh, Năng khiếu TDTT
176T03Ngữ văn, Địa, Năng khiếu TDTT
177T04Toán, Lý, năng khiếu TDTT
178T05Ngữ văn, giáo dục và đào tạo công dân, Năng kiếu
179V00Toán, thiết bị lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật
180V01Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật
181V02VẼ MT, Toán, giờ Anh
182V03VẼ MT, Toán, Hóa
183V04Ngữ văn, vật lí, Vẽ mỹ thuật
184V05Ngữ văn, vật lí, Vẽ mỹ thuật
185V06Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật
186V07Toán, giờ đồng hồ Đức, Vẽ mỹ thuật
187V08Toán, tiếng Nga, Vẽ mỹ thuật
188V09Toán, tiếng Nhật, Vẽ mỹ thuật
189V10Toán, giờ Pháp, Vẽ mỹ thuật
190V11Toán, giờ đồng hồ Trung, Vẽ mỹ thuật

Tư Vấn ngay ➤

Tìm phát âm ngành công nghệ thông tin trên trường Đại học công lập thế giới duy độc nhất vô nhị tại miền Trung

Tìm gọi ngành Khoa học dữ liệu tại trường Đại học tập công lập quốc tế duy nhất tại miền Trung

Viện phân tích và Đào tạo nên Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng (VNUK)

Là trong số những thành viên của Đại học Đà Nẵng, Viện phân tích và Đào tạo thành Việt – Anh được xây cất dựa trên thỏa thuận hợp tác thân hai thiết yếu phủ vn và anh quốc nhằm thế giới hóa đh công lập vn theo nhà trương của chủ yếu phủ. VNUK từ bỏ hào là trường ĐẠI HỌC CÔNG LẬP QUỐC TẾ trước tiên và tuyệt nhất tại Miền Trung.

Xem thêm: Kích Thước Cục Nóng Điều Hòa Các Hãng Có Công Suất 9000, Kích Thước Cục Nóng Điều Hòa

Bọn chúng tôi cam đoan đem lại cho sinh viên môi trường học tập tốt nhất, cung ứng nền tảng kiến thức vững chắc và giúp các em chuẩn bị sẵn sàng cho thị phần lao đụng trong nước cũng như nước ngoài. Các chương trình đào tạo và huấn luyện đều được xây dừng theo support của Đại học tập Aston, đối tác doanh nghiệp chiến lược của VNUK tại Anh quốc, được giảng dạy trọn vẹn bằng giờ Anh với 30% thời lượng được giảng dạy bởi giảng viên tín đồ nước ngoài. Sinh viên học tập tại VNUK được tập trung cách tân và phát triển tư duy toàn cầu, thái độ chuyên nghiệp hóa và tất cả nhiều thời cơ thực tập tại các doanh nghiệp lớn phải nhờ đó hoàn toàn có thể sẵn sàng cho thị phần lao đụng trong nước và quốc tế.

Viện nghiên cứu và phân tích và Đào tạo thành Việt – Anh (mã trường: DDV) đang xét tuyển các ngành huấn luyện và giảng dạy như sau:

Tư Vấn ngay ➤

Năm 2020, trường tuyển sinh theo 3 cách tiến hành sau:

– cách tiến hành 1: Xét tuyển tác dụng từ kỳ thi THPT non sông năm 2020

– thủ tục 2: Xét tuyển chọn riêng bởi học bạ trung học phổ thông (kèm bài bác luận cá nhân và rộp vấn)

Đăng ký contact và Nhận tư vấn Tuyển sinh 2020

lưu ý: cần được có JavaScript với nội dung này.