Truyện tranh long thần tướng

“Long Thần Tướng là 1 trong cuốn đái thuyết hình ảnh tuyệt vời của Việt Nam, được vẽ cực kỳ thuyết phục cùng vẽ một giải pháp tuyệt vời. Sự xáo trộn giữa nhân tố thực tế, và hư cấu của sản phẩm được đối chiếu với các câu chuyện trong thừa khứ và bây giờ của khu đất nước.

Xem thêm: Hình Ảnh Cá Hải Tượng “Khủng” Ở Miền Tây, Cá Hải Tượng Long

Đây là 1 tác phẩm truyện tranh đẳng cấp và sang trọng cần được trải nghiệm và ca tụng trên toàn vắt giới.”Paul Gravett, công ty phê bình truyện tranh. Người sáng tác của MANGASIA: Cẩm nang nhập môn chuyện tranh Châu Á. Chủ biên của 1001 tác phẩm chuyện tranh mà độc giả phải đọc trước khi chết.


","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":276000,"display_regular_price":276000,"image":"title":"LTTvol4in1 _compress","caption":"","url":"https://media.tuandenroi.com/wp-content/uploads/2021/06/14183327/LTTvol4in1-_compress.jpg","alt":"","src":"https://media.tuandenroi.com/wp-content/uploads/2021/06/14183327/LTTvol4in1-_compress-666x856.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://media.tuandenroi.com/wp-content/uploads/2021/06/14183327/LTTvol4in1-_compress.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://media.tuandenroi.com/wp-content/uploads/2021/06/14183327/LTTvol4in1-_compress-210x270.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://media.tuandenroi.com/wp-content/uploads/2021/06/14183327/LTTvol4in1-_compress-370x475.jpg","thumb_src_w":370,"thumb_src_h":475,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":330126,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"276,000₫","sku":"ltt-combo-4-tap","variation_description":"","variation_id":330097,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"1","weight_html":"1 kg","is_pre_order":"no","pre_order_label":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc ngay","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"","add_deposit_to_cart":false},"attributes":"attribute_tap":"Tu1eadp 4","availability_html":" Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":69000,"display_regular_price":69000,"image":"title":"LTTvol4_1","caption":"","url":"https://media.tuandenroi.com/wp-content/uploads/2021/01/14183440/LTTvol4_1.jpg","alt":"","src":"https://media.tuandenroi.com/wp-content/uploads/2021/01/14183440/LTTvol4_1-666x856.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://media.tuandenroi.com/wp-content/uploads/2021/01/14183440/LTTvol4_1.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://media.tuandenroi.com/wp-content/uploads/2021/01/14183440/LTTvol4_1-210x270.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://media.tuandenroi.com/wp-content/uploads/2021/01/14183440/LTTvol4_1-370x475.jpg","thumb_src_w":370,"thumb_src_h":475,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":212,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"69,000₫","sku":"ltt-4-combo","variation_description":"","variation_id":330098,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","is_pre_order":"no","pre_order_label":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc ngay","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"","add_deposit_to_cart":false,"attributes":"attribute_tap":"Tu1eadp 3","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":69000,"display_regular_price":69000,"image":"title":"LTTvol3_1","caption":"","url":"https://media.tuandenroi.com/wp-content/uploads/2021/01/14183441/LTTvol3_1.jpg","alt":"","src":"https://media.tuandenroi.com/wp-content/uploads/2021/01/14183441/LTTvol3_1-666x856.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://media.tuandenroi.com/wp-content/uploads/2021/01/14183441/LTTvol3_1.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://media.tuandenroi.com/wp-content/uploads/2021/01/14183441/LTTvol3_1-210x270.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://media.tuandenroi.com/wp-content/uploads/2021/01/14183441/LTTvol3_1-370x475.jpg","thumb_src_w":370,"thumb_src_h":475,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":211,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"69,000₫","sku":"ltt-3-combo","variation_description":"","variation_id":330099,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","is_pre_order":"no","pre_order_label":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc ngay","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"","add_deposit_to_cart":false,"attributes":"attribute_tap":"Tu1eadp 2","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":69000,"display_regular_price":69000,"image":"title":"LTTvol2_1","caption":"","url":"https://media.tuandenroi.com/wp-content/uploads/2021/01/14183441/LTTvol2_1.jpg","alt":"","src":"https://media.tuandenroi.com/wp-content/uploads/2021/01/14183441/LTTvol2_1-666x856.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://media.tuandenroi.com/wp-content/uploads/2021/01/14183441/LTTvol2_1.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://media.tuandenroi.com/wp-content/uploads/2021/01/14183441/LTTvol2_1-210x270.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://media.tuandenroi.com/wp-content/uploads/2021/01/14183441/LTTvol2_1-370x475.jpg","thumb_src_w":370,"thumb_src_h":475,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":210,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"69,000₫","sku":"ltt-2-combo","variation_description":"","variation_id":330100,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","is_pre_order":"no","pre_order_label":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc ngay","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"","add_deposit_to_cart":false,"attributes":"attribute_tap":"Tu1eadp 1","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":69000,"display_regular_price":69000,"image":"title":"LTTvol1_1","caption":"","url":"https://media.tuandenroi.com/wp-content/uploads/2021/01/14183442/LTTvol1_1.jpg","alt":"","src":"https://media.tuandenroi.com/wp-content/uploads/2021/01/14183442/LTTvol1_1-666x856.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://media.tuandenroi.com/wp-content/uploads/2021/01/14183442/LTTvol1_1.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://media.tuandenroi.com/wp-content/uploads/2021/01/14183442/LTTvol1_1-210x270.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://media.tuandenroi.com/wp-content/uploads/2021/01/14183442/LTTvol1_1-370x475.jpg","thumb_src_w":370,"thumb_src_h":475,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":209,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"69,000₫","sku":"ltt-1-combo","variation_description":"","variation_id":330101,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","is_pre_order":"no","pre_order_label":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc ngay","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"","add_deposit_to_cart":false>">