PHẦN I: CƠ HỌC ...................................................................................................................... 1

CHƢƠNG 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM .............................................................................. 1

A. LÝ THUYẾT ......................................................................................................................... 1

Các quan niệm cơ bản ...................................................................................................... 1Véctơ gia tốc và véctơ vận tốc ........................................................................................ 2Một số dạng hoạt động thƣờng chạm mặt ............................................................................ 4

B. BÀI TẬP ................................................................................................................................ 8

Bài 1: Một ngƣời chạy đua cùng với vận tốc chuyển đổi theo thời gian đƣợc minh họa bởi đồ thị trên hình vẽ. Hỏi ngƣời đó chạy đƣợc quãng đƣờng là từng nào trong 16 giây. ............. 8Bài 1: Đồ thị nhờ vào vận tốc của trang bị vào thời gian có dạng nhƣ hình vẽ. Vận tốc cực to của đồ là v 0 , thời gian vận động là t 0. Hãy xác minh quãng đƣờng nhưng mà vật đi đƣợc trong thời gian đó. ............................................................................................................. 8Bài 1: Một ngƣời quan liền kề đứng ngang cùng với đầu tàu hỏa thời gian nó bước đầu chuyển hễ và nhận ra toa đầu tiên chạy ngang qua bản thân mất một khoảng thời hạn t = 4s. Hỏi toa tàu đồ vật n = 7 chạy ngang qua ngƣời kia trong khoảng thời gian là bao nhiêu lâu? Biết rằng hoạt động của tàu là nhanh dần đều, độ dài của các toa là nhƣ nhau và bỏ qua mất độ dài địa điểm nối giữa những toa. .................................................................................................... 8Bài 1: Một vật đƣợc để lên trên theo phƣơng trực tiếp đứng. Ngƣời quan giáp thấy thiết bị đó đi qua vị trí có độ cao h nhì lần và khoảng thời hạn giữa nhị lần chính là t. Tìm vận tốc ban sơ và thời gian chuyển động của đồ gia dụng từ thời gian ném cho đến khi vật rơi về địa điểm ban đầu. ......... 9Bài 1: Hai đồ đƣợc ném đi đồng thời từ cùng một điểm. Vật trước tiên đƣớc ném thẳng đứng dậy trên với gia tốc v 0 = 25m/s, vật trang bị hai đƣợc ném với thuộc vận tốc lúc đầu v 0 và tạo nên với phƣơng ngang góc = 60 0. Xác minh khoảng bí quyết giữa hai trang bị sau thời hạn t = 1,7s ............................................................................................................................... 10Bài 1: Một hòn đá đƣợc ném với vận tốc ban sơ v 0 = 20m/s theo phƣơng phù hợp với phƣơng nằm hướng ngang góc  = 60 0. Xác minh bán kính cong R của hành trình hòn đá tại điểm cao nhất và trên điểm nó rơi xuống phương diện đất. Làm lơ sức cản của ko khí. ................... 11Bài 1: Một bé tàu chuyển động dọc theo xích đạo về hƣớng đông với vận tốc v 0 = 30km/h. Trong những lúc đó gồm một luồng gió với tốc độ v = 15km/h thổi tới từ hƣớng đông phái mạnh và phù hợp với phƣơng xích đạo một góc  = 60 0. Hãy khẳng định vận tốc v" của luồng gió so với tàu với " là góc thân hƣớng gió và xích đạo vào hệ quy chiếu đính thêm với nhỏ tàu. ................................................................................................................................... 11

CHƢƠNG 2: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM .................................................................. 13

A. LÝ THUYẾT ....................................................................................................................... 13

Lực cùng khối lƣợng ......................................................................................................... 13Ba định pháp luật Newton ..................................................................................................... 13Động lƣợng, xung lƣợng, định hiện tượng biến thiên với bảo toàn động lƣợng ....................... 13Chuyển đụng của hóa học điểm trong hệ quy chiếu phi tiệm tính ..................................... 15

B. BÀI TẬP .............................................................................................................................. 16

Bài 2: Một thiết bị A khối lƣợng m 1 = 3kg nằm xung quanh phẳng nghiêng góc  = 30 0 đối với phƣơng nằm ngang. đồ vật A đƣợc nối cùng với B bao gồm khối lƣợng m 2 = 2kg bằng một tua dây không co và giãn qua một ròng rọc nạm định. Hãy xác định gia tốc vận động của các vật, trương lực của gai dây và áp lực đè nén lên ròng rọc. Bỏ qua mất khối lƣợng gai dây, ròng rã rọc và ma

Hoàng Văn Trọng – 0974. Iii

quanh trục của chính bản thân mình với vận tốc là , làm lơ ma sát, hãy xác minh lực công dụng củađƣờng ray lên đoàn tàu. ................................................................................................... 28Bài 2: một cái cốc đựng nƣớc hình trụ quay quanh trục đối xứng hƣớng theo phƣơngthẳng đứng với vận tốc góc là . Hãy khẳng định phƣơng trình diễn tả dạng mặt nƣớc trongcốc. .................................................................................................................................. 29

CHƢƠNG 3: CÔNG VÀ NĂNG LƢỢNG ........................................................................... 30

A. LÝ THUYẾT ....................................................................................................................... 30

Năng lƣợng, công và hiệu suất ..................................................................................... 30Động năng, định lý thay đổi thiên động năng ..................................................................... 30Thế năng, định lý biến thiên cố kỉnh năng ........................................................................... 31Cơ năng, định qui định bảo toàn cơ năng ............................................................................ 32Va chạm ........................................................................................................................ 32

B. BÀI TẬP .............................................................................................................................. 34

Bài 3: Một đồ vật khối lƣợng m đƣợc đặt lên dọc một mặt phẳng nghiêng một góc  so với phƣơng ở ngang. Cho thấy thêm vận tốc ban sơ là v 0 , thông số ma tiếp giáp là , tính quãng đƣờng đi đƣợc của vật mang đến khi dừng lại và công của lực ma gần kề trên quãng đƣờng đó. ............ 34Bài 3: Một vật hoạt động từ đỉnh dốc phẳng DC có độ cao h và dừng lại sau lúc đi đƣợc một quãng nằm ngang CB. Mang đến AB = s, AC = l, hệ số ma gần kề giữa xe và mặt đƣờng bên trên đoạn DC với CB bởi nhau. Tính thông số ma gần kề và gia tốc của xe cộ trên những đoạn đƣờng nói trên. ................................................................................................................ 35Bài 3: Từ độ dài H dọc theo mặt phẳng nghiêng nhiều năm l = H/3 và tạo nên với phƣơng ngang góc  = 30 0 ngƣời ta cho một quả cầu trƣợt ko ma giáp và kế tiếp rơi trên mặt phẳng ở ngang. Va chạm đƣợc xem là hoàn toàn bầy hồi. Tìm độ dài hmax mà quả cầu thổi lên đƣợc sau va chạm. ........................................................................................................... 36Bài 3: Một vòng đệm bé dại A trƣợt từ đỉnh ngọn đồi nhẵn ở độ cao H tới một bờ dốc trực tiếp đứng rồi hoạt động tiếp trong không khí và rơi xuống bãi đất nằm ngang nhƣ hình vẽ. Hỏi độ cao h của bờ dốc trực tiếp đứng phải bởi bao nhiêu để khi trƣợt xuống ngoài bờ dốc vòng đệm A bay xa đạt đƣợc khoảng cách Smax, tính khoảng cách đó. ................... 37Bài 3: hai quả nặng trĩu m 1 với m 2 = nm 1 đƣợc nối với hai đầu dây và đƣợc nắm qua ròng rã rọc. Mang thiết dây không giãn nở và khối lƣợng ròng rã rọc đƣợc quăng quật qua. đồ dùng m 2 đƣợc nâng lên độ cao h 2 = 30cm thế nào cho quả m 1 đụng đất, kế tiếp thả cho m 2 rơi xuống. Hỏi chiều cao h 1 cơ mà m 1 đã đạt đƣợc lúc m 2 đụng đất. ............................................................................... 38Bài 3: Một trái cầu nhỏ dại trƣợt ko ma cạnh bên theo một máng nghiêng cơ mà phần cuối uốn thành một vòng tròn bán kính R. Hỏi:............................................................................. 38a) buộc phải thả quả ước cho nó trƣợt không vận tốc ban sơ ở độ dài H nào nhằm nó không rờikhỏi máng trên điểm cao nhất của quỹ đạo. ....................................................................... 38b) trong trƣờng hợp trang bị thả ở chiều cao h không thỏa mãn nhu cầu điều kiện câu a, hãy tính độ caoh’ cơ mà vật bong khỏi rãnh. .................................................................................................... 38Bài 3: Một viên đạn khối lƣợng m bay theo phƣơng nằm ngang và đâm vào trong 1 vật khối lƣợng M đƣợc treo vì chưng một tua dây độ lâu năm l (hình vẽ) và tạm dừng trong đó. Ngƣời ta thấy sợi dây bị lệch đi một góc  đối với phƣơng trực tiếp đứng. Hãy xác định vận tốc viên đạn trƣớc khi đâm vào vật M với số phần trăm động năng ban sơ của viên đạn trở thành nhiệt năng. ............................................................................................................. 40Bài 3: Một hạt neutron khối lƣợng m va chạm bầy hồi với hạt nhân nguyên tử C khối lƣợng M, sau va va nó hoạt động theo phƣơng vuông góc cùng với phƣơng ban đầu. Hiểu được M = 12m. Hỏi năng lƣợng của hạt neutron sụt giảm bao nhiêu lần sau va chạm. 41

Hoàng Văn Trọng – 0974. Iv

Bài 3: Một ngƣời khối lƣợng M = 70kg đang đứng yên xung quanh băng. Ngƣời kia ném theo phƣơng ngang một hòn đá khối lƣợng m = 3kg với vận tốc ban đầu v = 8m/s. Tìm khoảng giật lùi của ngƣời trƣợt băng. Cho thấy hệ số ma gần kề  = 0,02. ........................... 42Bài 3: Một khẩu pháo đƣợc để lên một loại xe đang chuyển động theo tiệm tính bên trên đƣờng sắt với gia tốc V. Nòng súng hƣớng theo chiều chuyển động của xe pháo và chế tạo ra với sàn xe cộ góc . Lúc khẩu súng bắn ra một viên đạn khối lƣợng m, tốc độ của xe pháo chở súng giảm sút 3 lần. Tìm tốc độ v của viên đạn (so cùng với khẩu súng) khi ra khỏi nòng. Khối lƣợng xe và súng là M. ........................................................................................... 42

CHƢƠNG 4: CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN ................................................................ 43

A. LÝ THUYẾT ....................................................................................................................... 43

Khối trung khu của hệ chất điểm ............................................................................................ 43Vật rắn, hoạt động tịnh tiến của vật rắn .................................................................... 44Phƣơng trình cơ bạn dạng của đồ dùng rắn quay bao phủ một trục thắt chặt và cố định ............................ 44Mômen cửa hàng tính của đồ rắn, định lý Steiner – Hugen ................................................ 45Mômen đụng lƣợng của vật dụng rắn, biến thiên cùng bảo toàn mômen động lƣợng ............... 45Động năng của trang bị rắn quay quanh một trục thắt chặt và cố định .................................................... 46

B. BÀI TẬP............................................................................................................................... 47

Bài 4: Tính tọa độ khối trung tâm của một đồ vật đồng tính bao gồm chiều dày không đổi, kích thƣớc nhƣ bên trên hình vẽ. .............................................................................................................. 47Bài 4: Một chiếc thuyền đứng yên xung quanh nƣớc lặng. Khối lƣợng thuyền M = 140kg, chiều nhiều năm thuyền L = 2m, sinh sống mũi thuyền bao gồm một ngƣời khối lƣợng m 1 = 70kg, nghỉ ngơi đuôi thuyền có một ngƣời không giống khối lƣợng m 2 = 40kg. Hỏi khi hai ngƣời tiến lại thay đổi chỗ cho nhau thì thuyền dịch đi một đoạn là bao nhiêu? làm lơ sức cản của nƣớc. .................... 48Bài 4: a)Tìm mômen tiệm tính của một thanh đồng chất so với một trục vuông góc cùng với thanh và đi qua trung điểm của thanh, giả dụ khối lƣợng của thanh là m cùng độ dài của chính nó là L. ...................................................................................................................................... 49b) kiếm tìm mômen quán tính của một khối trụ đồng chất khối lƣợng m, nửa đường kính R, đối vớitrục đối xứng dọc của nó. ................................................................................................. 49c) search mômen tiệm tính của một khối mong đồng hóa học khối lƣợng m, bán kính R, đối vớitrục đối xứng của nó. ........................................................................................................ 49Bài 4: trong một đĩa đồng chất hình tròn trụ bán kính R, khối lƣợng m, ngƣời ta khoét nhị lỗ tròn nửa đường kính r có những tâm đối xứng với nhau qua trung tâm đĩa và cùng cách tâm đĩa một khoảng a. Hãy tính mômen cửa hàng tính của phần đĩa còn lại đối với trục trải qua tâm đĩa với vuông góc với phương diện phẳng đĩa. .......................................................................................... 50Bài 4: Hai đồ dùng khối lƣợng m 1 với m 2 nối với nhau bởi một dây vắt sang một ròng rọc khối lƣợng m. Dây không teo giãn, ma gần cạnh ở trục ròng rã rọc hoàn toàn có thể bỏ qua. Tìm vận tốc góc của ròng rọc và tỷ số các sức căng T 1 /T 2 của các phần dây nối với các vật trong quy trình chuyển động. .................................................................................................................... 51Bài 4: bên trên một hình trụ sệt đồng chất khối lƣợng m 1 và bán kính R, ngƣời ta quấn một sợi chỉ mảnh. Một đầu gai chỉ có buộc một vật bao gồm khối lƣợng m 2. Tại thời gian t = 0 hệ bắt đầu chuyển động. Làm lơ ma tiếp giáp ở trục hình trụ, kiếm tìm sự dựa vào theo thời hạn của: 52a) gia tốc góc của hình trụ. ............................................................................................. 52b) Động năng của toàn hệ. ............................................................................................... 52Bài 4: nhì đĩa nằm hướng ngang quay tự do xung xung quanh một trục thẳng đứng đi qua tâm của chúng. Các mômen cửa hàng tính của các đĩa với trục này là I 1 cùng I 2 , còn các tốc độ góc là  1 và  2. Sau khoản thời gian đĩa trên rơi xuống đĩa dƣới, cả nhị đĩa bởi sự ma gần cạnh giữa chúng và sau một thời hạn nào đó ban đầu quay nhƣ một đồ dùng thống nhất. Hãy tìm: ............................ 53a) tốc độ góc của hệ nhị đĩa đƣợc ra đời nhƣ trên. .......................................... 53b) Công của lực ma tiếp giáp khi đó. ......................................................................................... 53

Hoàng Văn Trọng – 0974. Vi

không khí là v = 340m/s. Hỏi ngƣời quan gần kề đo đƣợc bƣớc sóng  1 và tần số f 1 củađoàn tàu A là bao nhiêu? Ngƣời lái tàu B nghe đƣợc tần số f 2 từ bé tàu A là bao nhiêu? 67

CHƢƠNG 6: TRƢỜNG HẤP DẪN ...................................................................................... 68

A. LÝ THUYẾT ....................................................................................................................... 68

Định giải pháp vạn vật thu hút .............................................................................................. 68Trƣờng hấp dẫn, nạm năng vào trƣờng lôi kéo ........................................................... 68Các định chính sách Keppler về hoạt động của những hành tinh trong trƣờng lôi cuốn .......... 69Các vận tốc vũ trụ .......................................................................................................... 69

B. BÀI TẬP............................................................................................................................... 70

Bài 6: Tính lực hấp dẫn của một thanh đồng tính gồm chiều lâu năm L, khối lƣợng m 1 lên một trái cầu bé dại khối lƣợng m 2 đặt giải pháp đầu thanh đó một khoảng tầm a. .................................. 70Bài 6: bên trong một quả ước đồng tính trung ương O, bán kính R, khối lƣợng M gồm một lỗ hình cầu nửa đường kính r 2/R. Tính lực hút của phần còn sót lại của quả ước đó lên một trái cầu bé dại khối lƣợng m đặt cách tâm O một khoảng chừng d = 2R nhƣ bên trên hình vẽ. ....................... 71Bài 6: minh chứng rằng lực thu hút của một lớp vỏ hình ước đồng tính khối lƣợng M chức năng lên một phân tử khối lƣợng m phía bên trong vỏ mong đó bằng 0. ......................................... 71Bài 6: Một điểm yêu cầu cách vai trung phong Trái Đất một khoảng tầm bằng từng nào để lực hấp dẫn tổng thích hợp của Trái Đất với Mặt Trăng tại đó bằng không? cho biết khối lƣợng Trái Đất to hơn khối lƣợng khía cạnh Trăng 81 lần, khoảng cách giữa tâm các hành tinh này to hơn bán kính R của Trái Đất 60 lần. .............................................................................................. 72Bài 6: Một hành tinh chuyển động xung quanh khía cạnh Trời theo một elip sao cho khoảng cách cực tiểu giữa nó với Mặt Trời bằng r, còn khoảng chừng cách cực lớn là R. Tìm chu kỳ luân hồi quay của nó bao bọc Mặt Trời (khối lƣợng phương diện Trời là M). ..................................... 73Bài 6: Một thiên thể chuyển động tới mặt Trời; lúc còn ở cách xa khía cạnh Trời nó có gia tốc v 0 , cánh tay đòn của véc tơ v 0 đối với tâm phương diện Trời là l. Tìm khoảng cách nhỏ nhất cơ mà thiên thể này có thể lại ngay gần Mặt Trời. .............................................................................. 74

CHƢƠNG 7: CƠ SỞ CỦA THUYẾT TƢƠNG ĐỐI HẸP ................................................. 76

Phép đổi khác Galileo .................................................................................................... 76Các tiên đề của thuyết tƣơng đối bé Einstein .............................................................. 77Phép biến hóa Lorentz ................................................................................................... 77Cơ học tập tƣơng đối tính .................................................................................................... 77

PHẦN II: NHIỆT HỌC............................................................................................................. 79

CHƢƠNG 8: NHIỆT LƢỢNG VÀ NGUYÊN LÝ THỨ I CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰCHỌC.......................................................................................................................................... 79

A. LÝ THUYẾT ....................................................................................................................... 79

Nguyên lý sản phẩm công nghệ 0 của nhiệt rượu cồn lực học tập ....................................................................... 79Nguyên lý đầu tiên của nhiệt đụng lực học tập ................................................................... 79Áp dụng nguyên tắc 1 cho một trong những quá trình đặc trưng ...................................................... 80Nhiệt dung với nhiệt chuyển trạng thái .......................................................................... 81

B. BÀI TẬP............................................................................................................................... 82

Bài 8: Một quả mong kim loại rất có thể lọt khít qua vòng dây kim loại tại nhiệt độ phòng. ... 82 Nung lạnh quả cầu, ko nung vòng dây, quả cầu còn lọt qua vòng dây sắt kẽm kim loại đƣợc nữa không? ....................................................................................................................... 82 Nung nóng vòng dây, không nung trái cầu, quả ước còn lọt qua vòng dây sắt kẽm kim loại đƣợc nữa không? ....................................................................................................................... 82

Hoàng Văn Trọng – 0974. Vii

Bài 8: trả sử bao gồm một thang ánh sáng ký hiệu là Z. Nhiệt độ sôi của nƣớc theo thang Z là 600 Z, điểm cha của nƣớc là – 150 Z. ................................................................................... 82Tìm sự đổi khác Z của một thứ theo thang Z, giả dụ sự chuyển đổi đó theo thang Fahrenheitlà F = 56 0 F ...................................................................................................................... 82Nhiệt độ của đồ gia dụng theo thang Fahrenheit là bao nhiêu khi tính theo thang Z là -96 0 Z ....... 82Bài 8: Độ dài của những thanh ray sinh hoạt 0 0 C là 12m. Nhiệt độ tối đa trong năm ở điểm đặt ray là 42 0 C. Nhiệt độ lúc đặt ray là trăng tròn 0 C. Hỏi phải để ray với khoảng cách tối thiểu thân hai thanh là bao nhiêu để bảo đảm an toàn. Cho hệ số nở nhiều năm của vật tư làm ray là  = 11-6K-1 ........................................................................................................................ 82Bài 8: Khối lƣợng riêng  của một trang bị là hàm số của nhiệt độ độ. Hệ số nở khối của đồ là . Hỏi khi nhiệt độ biến thiên T thì  biến hóa thiên theo T nhƣ chũm nào? ........................ 83Bài 8: Tính nhiệt lƣợng cần hỗ trợ cho một miếng nƣớc đá khối lƣợng m = 720g ở ánh nắng mặt trời – 100 C nhằm nó trở thành lỏng sinh sống 15 0 C. ................................................................ 83Giả thiết ta chỉ cung ứng cho miếng nƣớc đá một sức nóng lƣợng là 210 kJ. Hỏi trạng tháicủa nƣớc nhƣ cố gắng nào và ánh nắng mặt trời của nó là bao nhiêu? cho nhiệt dung riêng rẽ của đá c 1 =2,22 kJ/kg, sức nóng dung riêng rẽ của nƣớc c 3 = 4,186 kJ/kg, nhiệt nóng tan của đá  =333 kJ/kg. ......................................................................................................................... 83Bài 8: Một bức tƣờng cách nhiệt có 4 lớp: .................................................................... 84 Lớp đầu tiên dày La, hệ số dẫn nhiệt độ ka. Lớp máy tƣ dày Ld = 2La, hệ số dẫn sức nóng kd = 0,5ka. Lớp sản phẩm công nghệ hai với lớp thứ ba có độ dày nhƣ nhau và làm bằng cùng một chất. ánh nắng mặt trời T 1 = 25 0 C, T 2 = trăng tròn 0 C và T 5 = – 100 C. Sự dẫn nhiệt là sinh sống trạng thái dừng. Hỏi ánh sáng T 4 với T 3 là bao nhiêu. ....................................................................................................... 84Bài 8: Một hóa học khí giãn từ bỏ thể tích 1m 3 tới 4m 3 theo đƣờng B bên trên giản trang bị PV nhƣ hình vẽ. Tiếp nối nó đƣợc nén về bên thể tích 1m 3 theo đƣờng A hoặc C. Tính công khí triển khai trong mỗi chu trình. ................................................................................................. 85Bài 8: Một chất khí chịu những quá trình đổi khác theo đồ dùng thị bên trên giản đồ gia dụng PV. Tính nhiệt độ lƣợng hệ dấn đƣợc vào chu trình. ............................................................................... 86Bài 8: Một chất khí bị chuyển đổi từ trạng thái đầu A tới tâm lý cuối B theo tía cách khác biệt nhƣ biểu hiện trên giản vật PV. Trong quy trình theo đƣờng 1, khí nhấn nhiệt lƣợng là 10PiVi. Tính theo PiVi nhiệt lƣợng khí dấn đƣợc và biến đổi thiên nội năng của khí trong các quá trình theo đƣờng 2 và đƣờng 3. .......................................................................... 87Bài 8: Khí thực hiện chu trình nhƣ hình vẽ. Tính nhiệt lƣợng khí dàn xếp trong quy trình CA, hiểu được trong quy trình AB hệ nhấn nhiệt lƣợng QAB = 20J, quy trình BC là đoạn nhiệt với công hệ tiến hành trong cục bộ chu trình là 15J. ............................................. 88

CHƢƠNG 9: THUYẾT ĐỘNG HỌC CHẤT KHÍ ............................................................. 89

A. LÝ THUYẾT ....................................................................................................................... 89

Chất khí lý tƣởng. Quãng đƣờng tự do trung bình ....................................................... 89Phƣơng trình cơ bạn dạng của thuyết động học phân tử ....................................................... 90Định luật phân bố phân tử theo tốc độ của Maxwell .................................................. 92Định luật phân bổ phân tử theo nuốm năng của Boltzmann ............................................. 92Sự phân bổ đều năng lƣợng theo bậc tự do thoải mái ................................................................... 93Nhiệt dung khí lý tƣởng ................................................................................................ 93Công trong các quá trình đẳng nhiệt, đoạn sức nóng .......................................................... 94

B. BÀI TẬP .............................................................................................................................. 95

Bài 9: Một xylanh chứa 12l ôxi sinh sống nhiệt độ 20 0 C, áp suất 15atm. Nếu ánh sáng tăng lên tới mức 35 0 C với thể tích giảm sút còn 8,5l thì áp suất cuối của khí đang là bao nhiêu........ 95Bài 9: Hệ 0,12 mol khí lý tƣởng đƣợc giữ luôn luôn luôn ở nhiệt độ 10 0 C vày tiếp xúc với mối cung cấp nhiệt. Thể tích thuở đầu của khối khí là 1,3l. Khí triển khai một quá trình sinh công 14J. Search thể tích và áp suất của khối khí sống cuối quá trình đó. ............................... 95

ix

Bài 10: Tính độ tăng entropi trong quá trình biến đổi 1g nƣớc sinh hoạt 0 0 C thành hơi nƣớc ở

Bài 10: Một hệ tất cả n mol khí lƣỡng nguyên tử thực hiện một chu trình gồm các quy trình AB, BC, CD, domain authority nhƣ hình vẽ. Hãy tính công hệ sinh ra, sức nóng hệ nhấn đƣợc và

Bài 10: vượt trình biến hóa của một mol khí đa nguyên tử đƣợc trình bày trên giản vật TS - Hoàng Văn Trọng – 0974. - 4,18 3 J/kg 1000 C. Biết nhiệt hóa khá của nƣớc là 2,25 6 J/kg và nhiệt dung riêng rẽ của nƣớc là

Bài 10: Tính độ đổi mới thiên Entropi của một quy trình thuận nghịch khi chuyển đổi 6g khí H- trường đoản cú thể tích V 1 = 10l, áp suất phường 1 = 1,5 atm mang lại thể tích V 2 = 60l với áp suất p 2 = 1 atm.- trị Entropi S 1 , S 2 , S 3 của hệ. Phát triển thành thiên nội năng của hệ trong từng quy trình theo những giá trị ánh nắng mặt trời T 1 , T 2 và những giáBài 10: Một hệ khí triển khai chu trình nhƣ trong hình vẽ. Tính:a) Công có mặt trong một chu trình.b) nhiệt độ lƣợng hệ nhận từ nguồn ánh sáng cao trong một chu trình.c) hiệu suất của chu trình.ra trong quá trình BC. Tính: nhƣ hình vẽ. Biết rằng nhiệt lƣợng hệ nhấn trong quá trình AB gấp rất nhiều lần nhiệt lƣợng tỏaa) nhiệt lƣợng hệ dàn xếp trong một chu trình.b) Công hệ dấn đƣợc trong quá trình BC.KẾT LUẬNNỘI DUNG ÔN TẬPNội dung ôn tập kỳ II năm học 2013 –Nội dung ôn tập kỳ I năm học năm trước – 2015...................................................................Nội dung ôn tập kỳ II năm học 2014 –Nội dung ôn tập kỳ I năm học 2015 – 2016...................................................................MỘT SỐ ĐỀ THI CUỐI KỲĐề thi cuối kỳ I năm học 2011 –Đề thi cuối kỳ I năm học tập 2011 – 2012 (đề riêng mang lại K56 CLC KHMT)Đề thi cuối kỳ I năm học tập 2012 –Đề thi cuối kỳ I năm học tập 2013 –Đề thi thời điểm cuối kỳ II năm học tập 2013 –Đề thi thời điểm cuối kỳ I năm học năm trước –Đề thi vào cuối kỳ II năm học năm trước –Đề thi vào cuối kỳ phụ – hè nămĐề thi vào cuối kỳ I năm học 2015 –PHỤ LỤC: KIẾN THỨC CHUẨN BỊTÀI LIỆU THAM KHẢO

####### Hoàng Văn Trọng – 0974.

Bạn đang xem: Vật lý đại cương cơ nhiệt

2

Mối tương tác giữa hệ tọa độ đề các Oxyz cùng hệ tọa độ cầu:

  





r

zθ arccos

x

yarctan

r x y z

z rcosθ

y rsinθsin

x rsinθcos

2 2 2

 

d) Véctơ dịch chuyển:

Phƣơng pháp bình thường để xác định vị trí của một hóa học điểm trong không khí là sử

dụng véctơ bán kính r, tất cả điểm đầu là nơi bắt đầu tọa độ và điểm cuối là vị trí hóa học điểm.

r xi  yj  zk

(với k,j,i là những véctơ đơn vị chức năng ứng với những trục Ox, Oy, Oz)

Tại thời điểm t 1 , địa chỉ của chất điểm đƣợc xác minh là r 1

Tại thời gian t 2 , địa chỉ của hóa học điểm đƣợc xác định là r 2

 Véctơ di chuyển r sau khoảng thời hạn t = t 2 – t 1 là:

Δrr 2 r 1

e) Phương trình hoạt động của chất điểm:

Khi hóa học điểm M gửi động, các tọa độ x, y, z của chính nó trong hệ tọa độ vẫn thayđổi theo thời gian t tốt x, y, z là hàm của t:

r r(t)

z z(t)

y y(t)

x x(t)  



(1)

Phƣơng trình (1) là phƣơng trình chuyển động của chất điểm M.

g) Quỹ đạo:

Quỹ đạo của chất điểm là đƣờng tạo vì chưng tập hợp toàn bộ các địa điểm của hóa học điểmtrong không gian trong suốt quy trình chuyển động.

Xem thêm: Những Bài Hát Hay Của Mr Siro, Tuyen Tap Nhung Bai Hat Hay Nhat Cua Mr Siro

Véctơ vận tốc và véctơ gia tốc

a) Véctơ vận tốc:

Véctơ dịch rời r sau khoảng thời hạn t: Δrr(tΔt)r(t)

x

Δr

r 2

r 1

y

z

O

Hoàng Văn Trọng – 0974. 3

Véctơ gia tốc trung bình là tỷ số thân véctơ di chuyển Δr và khoảng chừng thời

gian t xẩy ra sự dịch chuyển đó: Δt

Δrvtb

Vận tốc tức thời: dt

drΔt

Δrv limΔt 0

   (1)

Véctơ vận tốc có phƣơng trùng cùng với phƣơng tiếp tuyến đường của đƣờng cong quỹ đạotại thời gian t.

b) Véctơ gia tốc:

Véctơ gia tốc trung bình là tỷ số giữa sự chuyển đổi véctơ vận tốc Δv và khoảng thời hạn t xẩy ra sự thay đổi vận tốc đó:

Δt

Δvatb

Véctơ vận tốc tức thời: 2

2

Δt 0 dt

d rdt

vdΔt

Δvalim   (1)

 một trong những công thức trong vận động thẳng có vận tốc không thay đổi ( gửi độngđều hoặc gửi động biến đổi đều):

Gọi: t là thời gian chuyển động v 0 , vt là vận tốc thuở đầu và gia tốc tại thời khắc t a là tốc độ của hoạt động (a = const) S là quãng đƣờng vật dụng đi đƣợc sau khoảng thời gian tThì ta có một :





 

 

 

v v 2aS

at2

1S tv

v v at

20

2t

20

t 0

(1)

c) Véctơ gia tốc tiếp tuyến và véctơ vận tốc pháp con đường 2 :

1 một số trong những công thức đặc biệt quan trọng của chƣơng 1: (1); (1); (1); (1)2 Mục này sẽ không cần ghi nhớ cách triệu chứng minh.

τ

R τ"

d τ

Hoàng Văn Trọng – 0974. 5

 

0y 0 0

0x 0 0v vsinθ

v vcosθ

Xét theo phương nằm hướng ngang (hình chiếu của đồ dùng trên Ox thì hoạt động đều):

0 0

0x 0 0 vcosθ

xxv tvcosθtt (1)

Xét theo phương thẳng đứng: vật chuyển động chậm dần gần như với gia tốc a = – g(chọn chiều dƣơng hƣớng lên trên)

20 0

20y t2

gt vsinθt2

gyv t   (2)

Thay (1) vào (2) ta đƣợc:

2

0 0 0 0

0 0 vcosθ

x2

gvcosθ

xy vsinθ 



 



20

2 20

0 x 2vcosθ

gyxtanθ  (1)

Phƣơng trình trên gồm dạng: y = ax + bx 2 (với a, b là hằng số). Cho nên vì vậy quỹ đạochuyển động tất cả dạng parabol.

 Độ lâu năm L đi được theo phương ở ngang:

Tại x = L thì y = 0:

x 0 2vcosθ

gy x tanθ0

2 20

0  



  

 



 

sin(2θ)g

v.2cosθ.sinθg

vx

x 0

x 02vcosθ

gtanθ

x 0

0

200 0

200

2 20

0

Vậy quãng đƣờng vật dụng đi đƣợc là: sin(2θ ) g

vL 0

2 0(1)

Lmax  sin(2 0 ) = 1   0 = 45 0

 Độ cao lớn nhất (h) mà vật đạt được: Tại độ cao h: vy = 0 (vận tốc theo phƣơng Oy bằng 0)

g

vv v gt 0 t0yy 0y   

2g

vsinθ2g

vg

v2

gg

vv2

gty v t 0

2 20

20y

20y 0y0y

2max 0y   



    

Hoàng Văn Trọng – 0974. 6

Vậy chiều cao là: 2g

vsinθh 0

2 2 0(1)

b) hoạt động của đồ dùng bị ném ngang 1 , vận tốc ban đầu v 0 :

Giả sử một đồ gia dụng khối lƣợng m bị ném ngang xuất phát từ một điểm O gồm độ cao h. Sau khi

truyền vận tốc ban sơ v 0 vật chỉ còn chịu tác dụng của trọng lực P (bỏ qua sức cảncủa không khí). Chọn hệ trục tọa độ Oxy nhƣ hình vẽ.

Xét theo phương nằm ngang:

x 0 tv (1)

Xét theo phương thẳng đứng: thứ rơi tự do với tốc độ g (chọn chiều dƣơnghƣớng xuống dƣới)

gt 22

1y (2)

Thay (1) vào (2) ta đƣợc:   





2

v 0

x2

gy 2 20

x2v

gy (1)

(quỹ đạo hoạt động của vật gồm dạng parabol)

Tầm ném xa:

g

2yx x v2v

gy 2 2 00

  

Nếu vật dụng ở độ cao h thì trung bình ném xa là: g

2hLv 0 (1)

Thời gian từ thời gian ném mang lại khi chạm đất: bằng thời hạn vật rơi tự do khi ngơi nghỉ cùng

độ cao ban đầu: